Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus – SEUTU

Satakunnan pk-elintarvikeyritysten kehittäminen.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.12.2016 – 30.11.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto / Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A72412
Toteuttajaorganisaatio: Satafood Kehittämisyhdistys ry
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.12.2016
Lopetuspäivä: 30.11.2017
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten tuotekehitykseen, innovaatioprosesseihin sekä tuoteturvallisuuteen liittyvän osaamisen tasoa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä elintarvikeyritysten vientiosaamista ja yritysten välisiä yhteistyömalleja sekä tehostaa elintarvikealan TKI-yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti. Toimenpiteinä on yleisellä tasolla tiedon kokoaminen eri lähteistä ja tiedotus hankkeen tarjoamasta osaamisesta räätälöidyissä asiantuntijaluennoissa. Lyhyen aikavälin vaikutuksena Satakunnan pk-elintarvikeyrityksiin jalkautetaan uusinta tutkimustietoa alan kehitystrendeistä. Pidemmän aikavälin vaikutuksena Satakunnan pk-elintarvikeyritykset ovat ottaneen käyttöönsä kestävän kehityksen periaatteet sekä alan parhaita käytäntöjä.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satafood Kehittämisyhdistys ry

Rahoittaja

Pirkanmaan liitto / Satakuntaliitto

Ohjausryhma

Jarkko Jokinen Satarehu Oy, Marika Kokko Tampereen teknillinen yliopisto, Mikko Lehtonen Satakunnan ammattikorkeakoulu, Mirka Leino Satakunnan ammattikorkeakoulu, Heikki Parviainen Länsi-Kalkkuna Oy, Jari Lehmusvaara Satafood Kehittämisyhdistys ry, rahoittajan edustaja Krista Tupala Satakuntaliitto. Ohjausryhmän ulkopuolelta sihteerinä Päivi Perälä Satafood Kehittämisyhdistys ry.