Satakunto -hanke

Sujuvia polkuja Satakuntaan!

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.02.2017 – 31.01.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Minna Viinamäki, projektisuunnittelija, 044 701 0049

Minka Leino-Holm, projektisuunnittelija, 044 701 0050

Elisa Bruk, projektisihteeri, 044 701 0067

etunimi.sukunimi@pori.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, Satasote
EURA-tunnus: S20865
Toteuttajaorganisaatio: Porin kaupunki, Perusturva (Satasote)
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2017
Lopetuspäivä: 31.01.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Valtakunnallinen sosiaali -ja terveysalan intergraatiota tavoitteleva sote -uudistus on parhaillaan käynnissä.  Satakunnassa valmistellaan maakuntatasolla Satasotea. Kuntoutuksen kehittämiseksi Satakunnassa on päätetty käynnistää Satakunto-hanke. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää kuntoutuskäytäntöjä ja parantaa palveluiden saatavuutta niin, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus lisääntyy.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävät työikäiset henkilöt, joilla työkyky on alentunut tai vaara on ilmeinen. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat varsinaisena kohderyhmänä.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on asiakkaan osallisuuden lisääminen. Toisena tavoitteena on rakentaa olemassa olevista rakenteista yhtenäinen, katkeamaton näyttöön perustuva kuntoutusjärjestelmä. Hankkeessa luodaan toimintamallit, joilla palveluja tarvitsevan kansalaisen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. Jo varhaisessa vaiheessa halutaan tunnistaa palvelutarve ja estää palvelutarpeen kroonistuminen (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, sairastelu tai muu osattomuus). Asiakkaan saamat palvelut perustuvat yksilölliseen tarpeeseen. Palvelut toteutetaan niin, että asiakkaan osallisuus lisääntyy. Kuntoutuspalveluista rakennetaan sujuva polku, jota asiakas kulkee asettamansa tavoitteen mukaisesti.

Ajantasainen tieto hankkeen toiminnasta sekä hankkeen materiaalit löydät osoitteesta www.satasote.fi > Hankkeet > Satakunto.

Avainsanat:

Tulokset

Odotetut tulokset

Lyhyellä aikavälillä odotetaan mm. seuraavia tuloksia:

   • Asiakas tulee paremmin heti kuulluksi
   • Asiakkaan kuntoutumisprosessi käynnistyy välittömästi
   • Asiakas saa oikea-aikaista palvelua koko prosessin ajan, ja odotusajat lyhenevät
   • Yhtenäiset mittarit ovat käytössä
   • Ammattilaisten luottamus siihen, että asiakas itse tuntee ja tietää oman tarpeensa ammattilaista paremmin, on kasvanut
   • Ammattilaisten osaaminen on kasvanut niin itse kuntoutuksen toteutuksen kuin verkostomaisen työn suhteen

Pidemmällä aikavälillä odotetaan mm. seuraavia vaikutuksia:

   • Asiakkaiden kuntoutuspolut ovat selkeitä
   • Asiakas on oman prosessinsa omistaja ja aktiivinen toimija
   • Asiakkaiden toimintakyky paranee, mikä heijastuu myös työkykyisyyteen
   • Ammattilaisten verkostoyhteistyö on tiivistä, avoimuus toimijoiden välillä on kasvanut, ja eri toimijat ja palvelut ovat asiakkaiden saatavilla saumattomasti
   • Sote-kustannukset pienenevät

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys