Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin

Pk-yritysten simulointitarpeisiin räätälöitävä simulointiympäristö

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.06.2015 – 31.05.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Leino Mirka, projektipäällikkö, Automaation tutkimusryhmän vetäjä

Suvela Timo, asiantuntija, automaatiotekniikan lehtori

Asmala Hannu, asiantuntija, sähkö-automaation tiiminvetäjä

Kortelainen Joonas, tutkija

Lehtinen Tommi, projekti-insinööri

Valo Pauli, projekti-insinööri

Kyngäs Sinikka, projektisihteeri

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakunnan ELY-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.06.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin -hankkeessa Satakunnan ammattikorkeakoululle suunnitellaan ja toteutetaan pk-yritysten simulointitarpeisiin räätälöitävä simulointiympäristö. Hyvin suunniteltu ja toteutettu simulointiympäristö tarjoaa uusia ulottuvuuksia yritysten tuotantoprosessien ja tuotteiden digitalisointiin ja automatisointiin. Simulointiympäristöstä voivat hyötyä erityisesti teollista tuotantoa harjoittavat yritykset, mutta tietysti myös tuotantoprosesseja, niiden osia ja laitteita valmistavat yritykset. Hankkeessa simulointiympäristössä käytettävät mallinnustekniikat, komponentit, liitynnät ja simulointitavat määritellään tarkasti. Näin kaikki mallinnetut komponentit ja simulaatiot sopivat yhteen ja simulointiympäristö täydentyy jokaisen simulaation myötä. Tämä nopeuttaa uusien simulaatioiden aloittamista, kun kaikkia osia ja komponentteja ei tarvitse aina mallintaa alusta asti. Erilaisten solujen simulaatioita voidaan hyödyntää monessa erilaisessa kohteessa.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys