SmartCampus

Henkilökohtaisen opiskelun mahdollistava älykäs koulutusratkaisu

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Vastuullinen johtaja:  Ismo Hakala
ismo.hakala@chydenius.fi
040-7518 089

Projektipäällikkö: Mikko Myllymäki
mikko.myllymaki@chydenius.fi
040-5675 606

 

Projektisuunittelija Tuomo Härmänmaa
Projektisuunnittelija Jari Penttilä
Projektitutkija Sanna Laine
Laboratorioinsinööri Jukka Ihalainen
Laboratorioinsinööri Tan Xinyu
Yliopisto-opettaja Jukka Määttälä

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Jatkuvasti kiristyvä kilpailu ja ICT-alan nopeat muutokset korostavat elinikäisen oppimisen roolia. Tämä asettaa koulutuksen järjestäjät uusien haasteiden eteen. Koulutusorganisaatiot ovat usein jatkuvan muutoksen alla ja toiminnan kehittäminen on tärkeässä roolissa. Nykyaikaiselta aikuiskoulutukselta edellytetään joustavia työssä käyvien opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivia ratkaisuja ja toisaalta koulutuksen tulee olla aikaisempaa kustannustehokkaampaa. Koulutuksen joustavuuden kasvattaminen tarkoittaa ennen kaikkea uusien joustavien osallistumistapojen mahdollistamista. Opetuksen on oltava saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Tällöin avainasemassa on koulutusteknologioiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Uutta teknologiaa hyödyntävät opetusteknologiset ratkaisut sekä niihin liittyvät käytänteen ja tutkimus ovatkin laadukkaan koulutuksen kannalta olennaisia.

Jotta haasteisiin voidaan vastata, on otettava seuraava kehitysaskel, jossa ympäristön joustavuutta hyödyntäen voidaan muodostaa niin kutsuttu SmartCampus ympäristö. SmartCampuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista virtuaalista ja älykästä koulutusratkaisua, jossa fyysinen ja virtuaalinen kampus integroituvat toimivaksi kokonaisuudeksi. SmartCampus mahdollistaa henkilökohtaisen, opiskelijoiden tarpeita vastaavan, joustavan ja tuloksellisen opiskelun mielekkäästi niin perinteisesti lähiopetuksena, kuin myös etänä. SmartCampus muodostuu aiemmissa hankkeissa kehitetyn ubiikin oppimisympäristön päälle kehitettävistä useista toisiinsa sulautuvista nykyaikaisista teknologisista ratkaisuista sekä niiden yhteyteen rakennetuista opetuksen mahdollistavista käytänteistä ja toimintamalleista.

Tavoitteet ja toiminta

SmartCampus hankkeessa kehitettäviä asioita ovat mm. uuteen toimintaympäristöön soveltuva opetuksen laaduntarkkailu ja järjestettävän opetuksen kehittäminen siten, että se ottaa paremmin huomioon toimintaympäristön mahdollisuudet, opiskelun vuorovaikutuksellisuuden ja opiskelijoita osallistavien ratkaisujen kehittäminen, laboratorio- ja seminaarityyppisen opetuksen mahdollistaminen virtuaalisessa ympäristössä, opiskelijoiden omiin opiskeluvahvuuksiin liittyvän tietoisuuden kasvattaminen ja virtuaalisen ympäristön oppimateriaalien ja teknologisten ratkaisujen käytettävyyden parantaminen. Kehitystyön tulosten toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan hankkeessa tieteellisen tutkimuksen avulla.

Tulokset

Hankkeessa tehtävä työ luo koulutusorganisaatioille ratkaisuja, joilla voidaan vastata elinikäisen oppimisen ja työelämän nopeiden muutosten asettamiin haasteisiin tuloksekkaasti. Opiskelijoiden näkökulmasta hanke mahdollistaa osallistumisen tarjottuun koulutukseen joustavasti ja yksilöllisesti omien tarpeidensa mukaan.

 

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys