SOFFAN – Sosiaalisella muotoilulla uusia ratkaisuja ja menetelmiä työllistämiseen

Sosiaalisen muotoilun periaatteita työpajatoimintaan

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Sonja Jungar-Irjala, Projektipäällikkö, puh. 040-8440303, sonja.jungar-irjala@kokkotyo.fi

Tiina Kultalahti-Byskata, Hanketyöntekijä, puh. 040-7020062, tiina.kultalahti-byskata@kokkotyo.fi

Andreas Haals, Muotoilija, puh. 040-5613142, andreas.haals@kokkotyo.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Keski-Suomen ELY-keskus ja Pietarsaaren kaupunki (kuntarahoitusosuus)
EURA-tunnus: S20302
Toteuttajaorganisaatio: Kokkotyö-säätiö
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli työpajatoimintaan ja siten nopeuttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työllistymistä. Projektissa mallinnetaan työtapoja ja menetelmiä, jotta jokaiselle valmentautujalle löytyy hänen osaamistaan vastaavia ja kehittymispotentiaalia tukevia työtehtäviä. Punaisena lankana hankkeessa kulkevat kierrätys, kestävä kehitys ja sosiaalinen pääoma. Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus otetaan huomioon tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, menetelmissä ja prosesseissa. Yhdessä valmentautujien kanssa suunnitellaan ja toteutetaan uusiotuotteita kierrätysmateriaalista. Niin ryhmä- kuin yksilöohjauksen avulla parannetaan valmentautujan valmiuksia työelämään. Hankkeessa muotoillaan palveluja (esim. työnetsintä) paremmin vastaamaan valmentautujien tarpeita. Tutustumme myös sosiaaliseen yrittäjyyteen ja luomme edellytyksiä ja malleja uudelle sopimuskäytännölle työpajojen, syntyvien sosiaalisten yritysten ja kuntien välille.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa mallinnetaan ja kuvataan sekä sanoin että kuvin tuotantoprosessin vaiheet eri tuotteille. Mallipohjaa ja valmiita prosesseja levitetään muiden työpajojen käyttöön. Kehitetään uusiotuotteiden tietopankki, josta voi etsiä tuotteita ja työohjeita oman pajan käyttöön ja jonne voi myös ladata omia ohjeita. Kannustetaan sosiaaliseen yrittäjyyteen yhtenä keinona työllistyä. Hankkeessa sitoutetaan valmentautuja työpajatoimintaan osallistavaa työnohjausmenetelmää hyödyntäen niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksessa. Tarjotaan voimaannuttavia onnistumisen kokemuksia sosiaalisen muotoilun kulmakiviä hyödyntäen.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Osallistava valmennus

Yhdessä tehden

Tasavertaisuus, kaikkien ideoita kuunnellen

Eri tahojen merkitys