Sorvaamo – Säilyttävän korjaamisen ammatillinen tukipalvelu

Hankkeen tavoitteena on työllistyminen säilyttävän korjausrakentamisen alalle.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2018 – 30.09.2020 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Irma Rantonen


Aleksanteri Jääskeläinen

Projektitiimin muodostavat projektipäällikkö Irma Rantonen ja työmaapäällikkö Aleksanteri Jääskeläinen. Molemmat toimivat kokoaikaisina.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR ja Tampereen kaupunki-Hiedanranta
EURA-tunnus: S21050
Toteuttajaorganisaatio: Ekokumppanit Oy
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2018
Lopetuspäivä: 30.09.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on työttömien työllistyminen säilyttävän korjausrakentamisen alalle. Työttömille ja kotoutujille tarjotaan työkokeilumahdollisuuksia ja etsitään koulutus- ja työpaikkoja. Lisäksi järjestetään työnäytöksiä ja tilaisuuksia Hiedanrannassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat ja toisaalta yli 45-vuotiaat työttömät tai kotoutuvat henkilöt. Työkokeilun kesto ja sisältö sorvataan työttömän tarpeen mukaan. Kesto voi olla kuukaudesta puoleen vuoteen.

Korjausrakentamisen kohteena on Hiedanrannassa Tampereella oleva puutalo, josta löytyy konkreettista tekemistä. Lisäksi hankkeen aikana voi suorittaa työturvallisuus- ja tulityökortin ja muita lyhytkoulutuksia.

Tulokset

Ensimmäinen työkokeilija saatiin hankkeelle 26.2.2018. Vähitellen lisää kokeilijoita tuli mukaan ja heidän tietonsa on kirjattu ESR-henkilöjärjestelmään.

Työkokeilijat ovat koonneet kuvia ja kirjanneet prosesseja, joista he ovat koonneet portfolion ja joita he voivat hyödyntää omissa CV:issään. Työsuojelu on ollut keskeisessä osassa työtapojen oppimisessa. Hanke on hankkinut suojavälineitä osallistujille.

Jukola-talon korjaukset ovat alkaneet rakennuksen tyhjentämisellä toimistotavaroista ja jatkunut myöhemmin rakennuksen mikrobisaastuneiden osien (sisäpinnat) purkamisella. Rakennusjätteen lajittelu ja kierrätys ovat olleet tärkeä osa työ- ja oppimisprosessia, mutta eivät ole tuottaneet hankkeeseen erillisiä kustannuksia.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet Hiedanrannassa:
4.4.2018 Hiedanrannan Kartanolla esiteltiin Sorvaamo-hanketta avointen ovien päivässä.
9.5.2018 oli Eurooppa-päivä, jolloin oli myös hankkeiden avointen ovien päivä. Hiedanrannan Kartanossa järjestettiin Korjaustöiden suunnittelun apuvälineet -luentotilaisuus, joka oli suunnattu sekä työttömille että alalla toimiville yrityksille ja muille toimijoille.
4 syyskuuta 2018 oli TYPAn ja hankkeen järjestämä yhteinen tilaisuus. Tilaisuudessa oli mahdollisuus osallistujien väliseen vuorovaikutukseen ja verkottumiseen.
6.9. oli avointen ovien päivä: Matkalla työhön, joka oli TE-palvekuiden järjestämä tempaus Pirkanmaalla.

Viestinnässä on hyödynnetty Hiedanrannan viestintäalustaa, mutta lisäksi avattiin oma Sorvaamohanke -Facebook-sivu sekä www.sorvaamohanke.fi -Internetsivu.

Hankeen alussa tehtiin tiedote, joka sai medianäkyvyyttä mm. Aamulehdessä ja Tamperelaisessa ja 22.helmikuuta 2018 Ylen toimittaja Juha Kokkala kävi haastattelemassa työmaapäällikkönä toiminutta Juha Laurénia radion iltapäiväohjelmaan.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Ohjausryhmän puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kirsti Toivonen, Tampereen kaupunki, Hiedanrannan kehitysohjelma
Asiantuntijanäkökulma: Tampereen kaupungin ja erityisesti Hiedanrannan kehittämisen näkökulma
Ohjausryhmän jäsenet:
Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, Keski-Suomen ELY-keskus
Asiantuntijanäkökulma: rahoittajan näkökulma
Yksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen, Pirkanmaan maakuntamuseo / ulttuuriympäristöyksikkö
Asiantuntijanäkökulma: kulttuuriympäristön suojelu ja tutkimus sekä korjausneuvonta
Koivistontien toimipistevastaava Jarmo Karttunen, Tredu
Asiantuntijanäkökulma: oppilaitokset mm. aikuiskoulutus
Kehitysjohtaja Mika Itänen, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
Asiantuntijanäkökulma: työllisyyden hoito, Tampereen työllisyydenhoidon kuntakokeilu
Palveluesimies Kirsi Rajahalme Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Asiantuntijanäkökulma: työllisyyden hoito, koulutusneuvonta ja uraohjaus
Arkkitehti Antti Nyman, Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry Asiantuntijanäkökulma: kolmas sektori, korjausrakentamisen verkoston kehittäminen
Rakennusrestauroija, yrittäjä Anne Helander-Vettenranta, Akkuna & Kamari
Asiantuntijanäkökulma: yrittäjyys
Toimitusjohtaja Suvi Holm, Ekokumppanit Oy
Projektin toteuttajan edustaja