Start UP Lakeus

Hanke kehittää ja pilotoi liikeideoiden jalostamisen uusia toimintatapoja.

Toimintalinja 1 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektia toteuttavat yhteistyössä Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.
Projektipällikkö Antti Savola, Into Seinäjoki Oy, antti.savola@intoseinajoki.fi
Asiantuntija Helena Hannu, Into Seinäjoki Oy, helena.hannu@seamk.fi
Asiantuntija Eeva Jussila, eeva.jussila@intoseinajoki.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan Liitto (Etelä-Pohjanmaan Liitto)
EURA-tunnus: 2014/676/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 1 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

StartUP Lakeuden tavoitteena on kehittää ja pilotoida liikeideoiden jalostamisen uusia toimintatapoja. Projektissa syntyy kustannustehokkaita ja toimialariippumattomasti kasvuun kannustavia työkaluja julkisten elinkeino-, neuvonta- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Välillisenä kohderyhmänä liikeideaa kehittävät yksityishenkilöt.  Projektia toteuttavat yhteistyössä Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen konkreettisin ilmentymä on ’Liikeideat lentoon’ niminen valmennus, joka toimii työkalujen testausalustana.

Avainsanat:

Hyvät käytännöt

Liikeidean kehittämisen työkalut

Hyvän käytännön siirtotapa

Jokaisen ohjausryhmän yhteyteen järjestetään kahden tunnin työkalu -sessio joissa esitellään hankkeen tuloksia ts.työkaluja.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

PP vastaa hankkeen hallinnosta ja hankkeesta kokonaisuudessaan.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin tytäryhtiö joka toimii alueen yritysten menestystä varten. Orgnisaatiolla on hyvät verkostot ja kontaktit sekä hankkeen varsinaisen kohderyhmän eli Yritys- Suomi toimijoiden suuntaan sekä erinomaiset mahdollisuudet ja kanavat saavuttaa välillistä kohderyhmää eli liikeoitoimintaa kehittäviä yksityishenkilöitä. Into Seinäjoki Oy on erinomainen kumppani myös hankkeen jatkuvuuden tukemisessa.

Kumppanit

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kautta pystytään saavuttamaan opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneita liiketoimintaa kehittäviä opiskelijoita. Ammattikorkeakoululla on myös erinomainen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä.

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä mukana väkeä TE- toimistosta, Seinäjoen seudun kehittämisyhdistyksestä, Uusyrityskeskuksesta ja kunnallisista elinkeinoyhtiöstä.
Moninaisen ohjausryhmä sparraa hankehenkilökuntaa, tukee viestinnässä ja hyvien käytäntöjen levittämisessä.