Step C

Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä Kiinassa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto / Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A71681
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hanke synnyttää Changzhoun alueelle ja laajentuen Shanghai-Nanjing kasvukäytävälle (Yangtze River Delta Economic Zone) suomalaisten korkeakoulujen tutkimusosaamisen tukemana satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymän. Satakunta profiloituu Kiina-yhteistyön osaajaksi. Step C luo uuden korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön toimintatavan, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa Business Finlandin ja Team Finlandin kanssa. Korkeakoulujen ja yritysten välille syntyy konkreettista tutkimusyhteistyötä ja niiden kansainvälistymisvalmiuksia tuetaan. Korkeakoulut ja yritykset saavat osaamisen ja tiedon siirron sekä verkostojen kehittämisen kautta hankkeelta:

– tutkimus- ja teknologiayhteistyötä sekä tilojen hyödyntämistä

– osaamista ja tietoisuutta Kiinan markkinoista

– kiinalaisen kulttuurin tuntemusta

– alueviranomaiskontakteja kohdealueilla Kiinassa.

Tulokset

Seuraavia tuloksia voidaan pitää hankkeen vaikutusta kuvaavina asioina:

 • Kiina-toiminnan jäntevöityminen Satakunnan maakunnassa
 • Toisen asteen koulutuksen Kiina-yhteyksien vahvistuminen
 • Hankkeiden generoituminen
  • matkailun yritysryhmähankkeet ym.
  • tutkimushankkeita, health care, environment protection -hankkeiden suunnittelu
 • Maakunnan Kiina-strategian syntymiseen vaikuttaminen
 • Yritysten vientiaktiivisuuden lisääntyminen
  • Kiina/hoiva-ala
  • Matkailu – opiskelijayrittäjyys
  • Leirikoulutoiminnan kehittyminen
   • Laajentuminen Jiangsu-provinssiin ja muualle Kiinassa
   • Pori – Nanjing MoU kouluyhteistyö
   • Laajeneminen Satakunnan maakunnan alueelle
 • Satakunnan tunnettuuden lisääntyminen Kiinassa
 • Rahoitussektorin kiinnostus (OP China Day) Kiina kohtaan

Hyvät käytännöt

Hyvänä käytäntönä voidaan pitää ystävyyskaupunkitoiminnan hyödyntämistä kaiken Kiinaan kohdistuvan toiminnan tukena. Kiinalaiseen toimintamalliin kuuluu kiinteänä osana poliittisen ja yhteiskunnallisen sektorin mukanaolo myös liiketoimintalähtöisissä operaatioissa. STE C hankkeen yhtenä ytimenä on ollut hyödyntää Satakunnan maakunnan ja Changzhoun kaupungin välille muodostunutta toimintaa taustatukena.

Tiivis kontakti Shanghain Suomen pääkonsulaattiin antaa toiminnalle Kiinan näkökulmasta valtiollisen tason taustatuen ja sillä on Kiinassa todella suuri merkitys.

Ystävyyskaupunkisuhde ja konsulaatin tuki ovat tuoneet ulottuville myös provinssitason yhteydet.

 

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Markku Paukkunen
Senior China Advisor

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Sataedu, Jyväkylän koulutuskuntayhtymä, Educluster Finland

Rahoittaja

Satakuntaliitto / Pirkanmaan liitto

Ohjausryhma

• Marko Mikkola, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
• Markku Kivinen, Satakunnan yrittäjät
• Jari Multisilta, Porin yliopistokeskus
• Jouko Hautamäki, Porin kaupunki
• Jukka Lohivuo, Business Finland Pori
• Timo Mattila, SAMK
• Rahoittajan edustajana Krista Tupala