Step C

Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä Kiinassa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto / Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A71681
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hanke synnyttää Changzhoun alueelle ja laajentuen Shanghai-Nanjing kasvukäytävälle (Yangtze River Delta Economic Zone) suomalaisten korkeakoulujen tutkimusosaamisen tukemana satakuntalainen innovaatiotoiminnan keskittymän. Satakunta profiloituu Kiina-yhteistyön osaajaksi. Step C luo uuden korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön toimintatavan, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa Finpron ja Team Finlandin kanssa. Korkeakoulujen ja yritysten välille syntyy konkreettista tutkimusyhteistyötä ja niiden kansainvälistymisvalmiuksia tuetaan. Korkeakoulut ja yritykset saavat osaamisen ja tiedon siirron sekä verkostojen kehittämisen kautta hankkeelta:

– tutkimus- ja teknologiayhteistyötä sekä tilojen hyödyntämistä

– osaamista ja tietoisuutta Kiinan markkinoista

– kiinalaisen kulttuurin tuntemusta

– alueviranomaiskontakteja kohdealueilla Kiinassa.

Tulokset

Seuraavia tuloksia voidaan pitää hankkeen vaikutusta kuvaavina asioina:

 • Kiina-toiminnan jäntevöityminen Satakunnan maakunnassa
 • Toisen asteen koulutuksen Kiina-yhteyksien vahvistuminen
 • Hankkeiden generoituminen
  • matkailun yritysryhmähankkeet ym.
  • tutkimushankkeita, health care, environment protection -hankkeiden suunnittelu
 • Maakunnan Kiina-strategian syntymiseen vaikuttaminen
 • Yritysten vientiaktiivisuuden lisääntyminen
  • Kiina/hoiva-ala
  • Matkailu – opiskelijayrittäjyys
  • Leirikoulutoiminnan kehittyminen
   • Laajentuminen Jiangsu-provinssiin ja muualle Kiinassa
   • Pori – Nanjing MoU kouluyhteistyö
   • Laajeneminen Satakunnan maakunnan alueelle
 • Satakunnan tunnettuuden lisääntyminen Kiinassa
 • Rahoitussektorin kiinnostus (OP China Day) Kiina kohtaan

Hyvät käytännöt

Hyvänä käytäntönä voidaan pitää ystävyyskaupunkitoiminnan hyödyntämistä kaiken Kiinaan kohdistuvan toiminnan tukena. Kiinalaiseen toimintamalliin kuuluu kiinteänä osana poliittisen ja yhteiskunnallisen sektorin mukanaolo myös liiketoimintalähtöisissä operaatioissa. STE C hankkeen yhtenä ytimenä onkin ollut hyödyntää Satakunnan maakunnan ja Changzhoun kaupungin välille muodostunutta toimintaa taustatukena.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Markku Paukkunen
Senior China Advisor

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Ohjausryhma

• Marko Mikkola, Satakunnan kauppakamari ja Rauman Kauppakamari
• Markku Kivinen, Satakunnan yrittäjät
• Jari Multisilta, Porin yliopistokeskus
• Jouko Hautamäki, Tekes (Team Finland yhteyshenkilö)
• Jukka Lohivuo Finpro Pori
• Timo Mattila, SAMK
• Rahoittajan edustajana Krista Tupala