Step on

STEP ON projektista saat tukea omalle polullesi.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.04.2016 – 31.03.2019 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tarja Puskala
projektipäällikkö
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu
p. 040 830 4260
tarja.puskala@sedu.fi

Minna Huttunen
projektityöntekijä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Paukun Paja
p. 040 830 2363
minna.huttunen@sedu.fi

Taina Seppälä-Kolkka
projektityöntekijä
Kaks` Kättä työpaja ry
p. 040 700 2586
taina.seppala-kolkka@kakskatta.fi

Essi Koivula
projektityöntekijä
Kaks`Kättä työpaja ry
p. 044 418 1690
essi.koivula@kakskatta.fi

Kirsi Nelimarkka
projektityöntekijä
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
työpaja Junki
p. 040 627 9216
kirsi.nelimarkka@kaksineuvoinen.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20683
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu. Osatoteuttajat Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Kaks`Kättä työpaja ry
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.04.2016
Lopetuspäivä: 31.03.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

TAVOITE 1: Kehitetään opiskelijoiden ja työpajan valmentautujien valmiuksia toimia digiympäristöissä niin opinnoissa, työnhaussa kuin työelämässä

•valmennetaan työpajan asiakkaista digiohjaajia
•laaditaan selkokielistä ohjeistusta helpottamaan ja tehostamaan sähköisten palveluiden käyttöä mm. Kela, yhteishaku, työnhaku, TE-palvelut, verohallinto, pankkipalvelut, pikaviestimet jne.
•järjestetään opiskelijoille ja työpajojen asiakkaille digipajoja em. teemoihin liittyen
•ohjataan ja opastetaan opiskelijoita ja työpajan asiakkaita luomaan oma sähköinen portfolio/CV, jota he hyödyntävät työnhaussa
•luodaan sähköisille alustoille verkkokursseja, joita voi hyödyntää esim. työpajalla tai yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
•harjoitellaan sähköisten verkkopalvelujen käyttöä yhteydenpidossa

TAVOITE 2: Oppilaitosten ja pajojen yhteistyönä edistää nuorten ja aikuisten työllistymistä tarjoamalla heille avoimia oppimisympäristöjä, jotka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintojen ja koulutuksen perusteita.

•laajennetaan opinnollistamista uusiin ammatillisiin tutkintoihin ja
yhteisiin tutkinnon osiin (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen) koko Etelä-Pohjanmaan alueen työpajoille
•luodaan verkko-opetusmateriaalia
•opintojen kerryttäminen esim. työpajalla tai työpaikalla ennen varsinaisen opiskelun alkamista
•ohjaaminen työpajalta opintoihin ja ammatillisista opinnoista työpajalle

TAVOITE 3: Tuetaan nuorten ja aikuisten siirtymistä työelämään.

•kehitetään ja pilotoidaan asiakaslähtöinen malli, joka mahdollistaa asiakkaan joustavan siirtymisen työelämään pajajakson aikana tai heti sen jälkeen
•tuetaan yrittäjää käytännön asioissa, jotta työllistämisen kynnys mataloituu
•etsitään työpaikkoja, joissa esim. erityistä tukea tarvitseva voi olla työssäoppimassa, työssäoppimiseen valmentautumassa tai työkokeilussa
•hyödynnetään palkkatuen mahdollisuuksia työllistymisessä yhteistyössä TE-toimiston kanssa

Avainsanat:

Tulokset

OPINNOLLISTAMINEN:

Step on hankkeessa on verrattu työpajojen työtehtäviä (opinnollistaminen) ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimuksiin/ osaamistavoitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on käyty läpi minkälaisilla konkreettisillä työpajan käytännön työtehtävillä voitaisiin saavuttaa vaadittu ammattitaitovaatimus. Työssä on ollut mukana alan ammattiopettaja. Opinnollistaminen liittyy myös ammatillisen koulutuksen reformiin mahdollistaen erilaiset oppimisympäristöt ja opintopolut esimerkiksi työpajalla.

Tällä hetkellä ammatillisista tutkinnoista on valmiina Kaks`Kättä työpajalla:
-koti- ja kiinteistöpalvelu (kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja)
-metalliosasto (kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja) -> tutkinnon uusi nimi on kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
-Lounasravintola Sapuska, kirjaston- ja lukion kahvilat (hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki)
-puuosasto (puualan perustutkinto, puuseppä)
-Ekocenter -työpajan kierrätystavaramyymälä (liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala)

Työpaja Junkissa ammatillisista perustutkinnoista on valmiina:
-metalliosasto (kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja) -> tutkinnon uusi nimi on kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
-puuosasto (pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari ja puualan perustutkinto, puuseppä)
-pesula & keittiö (kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja)

Yhteisistä tutkinnon osista (YTO) on valmiina äidinkieli (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen) Kaks`Kättä työpajan seuraavilla osastoilla:
-Lounasravintola Sapuska, kirjaston- ja lukion kahvilat
-koti- ja kiinteistöpalvelu
-metalliosasto
-puuosasto
-Ekocenter -kierrätysmyymälä
-työpajan talousosasto

Matematiikka on opinnollistettu työpaja Junkiin seuraavilla osastoilla:
-puuosasto
-metalliosasto
-työpajan keittiö, pesula, kodinhoitopalvelut

Työpajojen työtehtävien avaaminen opetussuunnitelman kielelle mahdollistaa sen, että oppilaitoksesta voi siirtyä opiskelija työpajalle suorittamaan osan opetussuunnitelman mukaisista opinnoista. Tämä auttaa työpajan asiakkaan työtehtävien dokumentointia (opetussuunnitelmaa hyödyntäen ja sen kieltä käyttäen) ja helpottaa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hakeuduttaessa esim. opiskelemaan. Tämä toimii samalla tavoin työelämään siirryttäessä, esimerkiksi asiakkaan osaamisen päivittämisessä. Tätä kautta voidaan lisäksi tuoda näkyväksi työpajan osaamisen ja mahdollistaa työpajojen kehittämistyö.

PALKKATUELLA EDELLEEN SIJOITTAMINEN:

STEP ON -projektissa on pilotoitu palkkatuella edelleen sijoittamista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työpajan asiakkaan työsuhde säilyy edelleenkin työpajaan mutta työpaja voi edelleen sijoittaa asiakkaan esimerkiksi yritykseen. Tämä mahdollistaa asiakaslähtöisyyden huomioimisen entistä paremmin ja joustavammin siinä tilanteessa kun asiakas on kiinnittymässä takaisin työelämään ja ehkäisee niitä tilanteita, joissa asiakas ei syystä tai toisesta ole vielä valmis siirtymään työelämään. Hän voi palata takaisin työpajalle.

INSTAGRAMIN HYÖDYNTÄMINEN

Työpaja Junkissa on käytetty Instagramia tehokkaasti työpajan asiakkaiden osaamisen dokumentoinnissa portfoliotyyppisesti. Kännykkäkameralla kuvattuja töitä on viety työpajan Instagram-sivulle (@tyopajajunki) ja niihin on liitetty sukunimeen perustuva aihetunnistin (esimerkiksi #osaaminennikko), joka yksilöi työn tekijäänsä. Työpajan valmentautuja voi liittää ansioluetteloon tai oppimispäiväkirjaan suoran linkin, jonka kautta näkyvät kaikki tällä aihetunnisteella merkityt kuvat. Kuvien katselu ei edellytä esimerkiksi työnantajalta omia Instagram-tunnuksia. Työpaja Junkin Instagram-tiliä voidaan käyttää myös koko työpajan portfoliona, jolloin se tuo asiakkaiden henkilökohtaisen osaamisen lisäksi esille myös koko työpajan työtehtävien ja tuotteiden laajaa kirjoa.

Ratkaisun kuvaus

Opinnollistamistyö käynnistettiin siten, että alkuvaiheessa tutustuttiin niihin ammatillisiin perustutkintoihin ja tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin/ osaamistavoitteisiin, joiden kohdalla tutkintojen ammattitaitovaatimukset/ osaamistavoitteet mahdollisesti toteutuisivat työpajalla. Tämän jälkeen käytiin tutkintojen osaamistaoitteita läpi työpajojen eri osastojen työvalmentajien kanssa ja kirjattiin ylös käytännön työtehtäviä, joiden kautta osaamistavoite saavutettaisiin. Tätä ennen oli sovittuna ammattialan opettajan kanssa, että hän tulee mukaan ns. seuraavassa vaiheessa tutustumaan työpajan eri osastoihin ja käytännön työtehtäviin. Loppuvaiheessa kävimme keskustellen läpi jokaisen tutkinnon osaamistavoitteen kohta kohdalta, mitä se pitää sisällään opetussuunnitelman näkökulmasta ja voidaanko työpajalla ko. osaamistavoite saavuttaa ja millä tavalla se saavutetaan. Kirjasimme ylös käytännön työtehtäviä ja esimerkkejä.

Hyvät käytännöt

TYÖNHAUN DIGIPAJAT OPPILAITOKSESSA KESÄLLÄ 2017

STEP ON hankkeessa pilotoitiin kesäkuulla 2017 työnhaun digipajaa ammattiin valmistuville opiskelijoille oppilaitoksessa. Kohderyhmänä oli opiskelijat, joilla ei ollut valmistumisen jälkeen tiedossa työpaikkaa ja joilla oli haasteita muutenkin työllistyä. Kohderyhmä valikoitui kevään 2017 aikana pidettyjen työnhaun digipajojen tuloksena. Tavoitteena on edesauttaa opiskelijoita työllistymään ja hyödyntää kesäkuukautta aktiiviseen työnhakuun. Kesäkuulla osallistujia oli yhteensä kuusi henkilöä. Suullisen palautteen mukaan osallistujat kertoivat oman aktiivisuuden lisääntyneen. He myös pitivät hyvänä sitä, että oli varattuna tietty aika kun keskityttiin työnhakuun. Pilotointia jatketaan.

Syksyllä 2017 STEP ON projekti pilotoi yhteistyössä Taitava, Työelämäosaaja ja Reformi haltuun projektien kanssa DeeJee päivien toteuttamista Sedun päättäville luokille. Tavoitteena oli saavuttaa kaikki opiskelijat ja opettajat sekä tarjota heille mahdolisuus tutustua uudenlaiseen työnhaun tapaan eli työnhaun verkkolomakkeisiin, skypen hyödyntämiseen mm. työnhaussa, ePortfolion tekeminen OneNotessa ja työnhakuvideon tekeminen.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Työpajojen näkökulma: Työpajoilla ei ole kiinnitetty erityistä huomiota esim. työpajalla kertyneen oppimisen (osaamisen) dokumentointiin ja sen merkitykseen esim. työpajan profiilin nostamisessa, opintoihin tai työelämään siirtymisessä. On vain tehty paljon töitä. Dokumentoinnissa on ollut käytössä paperiversio mm. oppimispäiväkirjasta. Myös osallistuminen aktiivisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen tiedotuskanavana on ollut vähäisempää. Ei ole ajateltu, että ”suuri yleisö” olisi kiinnostunut työpajan toiminnasta.

Hankkeen aikana:

Työpajojen näkökulma: Hankkeen aikana työpajoilla on ymmärretty dokumentoinnin merkitys mm. asioiden ja tapahtumien todentamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja siinä, että sillä voi olla merkitystä jopa rahoittajataholle.

Oppimispäiväkirja on todettu työlääksi ja rinnalle on haettu helpompaa tapaa toimia ja sen vuoksi esim. Kaks`Kättä työpajalla on lähdetty kehittämääm Google Formsia osaamisen dokumentoinnin työkaluksi. Tällä hetkellä on noussut esiin tarve kehittää dokumentointia google formsiin monipuolisemmaksi. Työpaja Junkissa puolestaan on oivallettu Instagramin hyödyntäminen myös työpajan osaamisen markkinoinnissa, samalla kun sitä käytetään portfoliotyyppisesti työpajan asiakkaiden osaamisen esittelyssä. Yleisesti ottaen voi todeta, että työpajat ovat vähitellen huomanneet sosiaalisen median mahdollisuudet ja esilläolemisen tärkeyden.

Step on hankkeessa on rinnakkaishanke palkkatuesta. TE-toimiston asiantuntija kutsui Step on työntekijät koolle ”palkkatukityöryhmään” miettimään yhdessä palkkatuen mahdollisuksien hyödyntämistä projektin kohderyhmälle. Palkkatuella edelleen sijoittamisen pilotit on käynnistyneet ja kokemukset ovat positiivisia.

Toimintatavat

Hankkeessa on todettu seuraavat asiat hyödylliseksi:

-yhteistyötä ja tiedottamista pitää tehdä paljon ja koko ajan
-sidosryhmät ja yhteistyötahot pitää saada vakuuttuneeksi hankkeen päämäärien ja tavoitteiden hyödyllisyydestä
-pitää varmistaa, että puhutaan samaa kieltä ja samasta asiasta
-Hankkeen kohderyhmän asiakkaisiin (työpajan valmentautujat ja opiskelijat) tutustuminen vie oman aikansa ja vasta sen jälkeen on käytännössä mahdollista tehdä työtä heidän kanssaan
-Työpajan asiakkaiden, opiskelijoiden ja työnantajien käytännön neuvonta esimerkiksi työkokeilu ja palkkatukiasioissa varmistaa sen ettei synny väärinkäsityksiä. Termit voivat olla monelle aivan outoja ja niiden selkiinnyttäminen on tärkeää
-työnhaussa hyödynnettävät (ja tulevaisuudessa arkipäivää olevat) välineet kuten skype, ePortfolio ja työnhakuvideon käyttökynnys madaltuu vähitellen

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö vie asioita eteenpäin. Lisäksi hän kokoaa ja välittää tietoa osapuolelta toiselle ja toimii linkkinä eri sidosryhmien välillä. Hän vastaa yhdessä projektityöntekijöiden kanssa projektin sisällöllisestä ja taloudellisesta etenemistä suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeelle on perustettu heti toiminnan käynnistyessä projektiryhmä, johon kuuluvat projektityöntekijöiden lisäksi heidän esimiehensä toteuttajaorganisaatiosta. Projektiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja siellä käydään yhdessä läpi hankkeen toimintaa ja tavoitteita ym. ajankohtaisia asioita. Sekä päätoteuttajan että osatoteuttajien taholla projektin työntekijöillä on aina mahdollisuus keskustella projektin tavoitteista ja etenemisestä oman esimiehensä kanssa.

Myönteinen asenne toteuttajaorganisaatiossa hankkeen päämääriä ja tavoitteita kohtaan on olennaisen tärkeää tavoitteiden saavuttamisessa.

Rahoittaja

Rahoittaja mahdollistaa toimintaa ja tukee osaltaan hyvien käytänteiden levittämisessä, sekä toimii tukena hankkeen toteutuksessa. Rahoittajalta on saanut nopeasti vastauksia hankkeen toiminnan aikana liittyviin kysymyksiin.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmässä on mukana TE-toimiston asiantuntija, työnantajan edustaja, opiskelijajäsen, Koulutuskeskus Sedun, JAMI:n ja työpajojen henkilöstöä. Koska jäsenet ovat eri yksiköistä ja eri tehtävistä, saadaan hankkeen viestiä vietyä koko toimintakentälle. Ohjausryhmän näkemykset ja tuki ovat tärkeitä hankkeen etenemisen kannalta.