Steppi-vaikeasti työllistyvien toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen hävikkielintarvikkeita hyödyntävässä toimintaympäristössä

Vaikeasti työllistyvien toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2017 – 29.02.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeessa etsitään ratkaisuja heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten toiminta-, työ- ja opiskelukyvyn edistämiseen ennen kuin he siirtyvät esimerkiksi työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun kolmannen sektorin toimintaan.

Hankkeen toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Abnoy Oy, jotka toimivat kumppanuudessa myös Tampereen huume- ja asumispalveluiden kokonaisuuden toteuttajina.

Hanke toteutetaan pääsääntöisesti ViaDia Pirkanmaan toimintaympäristössä.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: S20927
Toteuttajaorganisaatio: Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 29.02.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

STEPPI

Kehittää kestävään kehitykseen perustuvaa matalan kynnyksen työtoimintaa vaikeasti työllistyville henkilöille polkuna opiskelu- ja työelämään.

Kohentaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden osallisuutta, toiminta-, opiskelu- ja työkykyä sekä etenemistä koulutus ja työllistymispoluille.

Hankkeessa kuvatan, juurrutetaan, monistetaan ja levittää kestävään kehitykseen perustuva toimintamallia alueellisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisesti.

Hanke yhdistää matalan kynnyksen työtoiminnan, palveluohjauksen, päihde- ja asumispalveluiden kuntouttavan työotteen ja osaamisen, oppilaitosyhteistyön, terveyttä edistävän ilmaisen aterian sekä hävikkiruokatoiminnan.

Hanke tukee päihde- ja asumispalveluiden asiakkaiden toiminta-, opiskelu-, ja työelämäkykyä yksilöohjauksen sekä ryhmässä tapahtuvan vertaisohjauksen keinoin.

Osallistujat ohjautuvat hankkeeseen ensisijaisesti Hoivan ja Abnoyn palveluista, mutta hanke on avoin myös muulle asiakasohjaukselle, esimerkiksi leipäjonoista, rikosseuraamuksesta, kunnan mielenterveyspalveluista.

 

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys