STILL = Smart Technology Innovation Learning Lessons

Digitaalisia ratkaisuja oppimisen ja opettamisen tueksi.

Toimintalinja 4 (ESR) | 03.08.2015 – 30.06.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektipäällikkö Heli Marjala p. 044 725 0847, heli.marjala@kpedu.fi

tutntiopettaja Sonja Aho, hyvinvointiala

kouluttaja Minna Frilund, liiketalouden ja kaupan ala

pedagogisen kehittämisen ohjaaja Isto Hakala

kouluttaja Juho Ojala, kone- ja metalliala

kouluttaja Eero Keronen, it-ala

kouluttaja Kari Kaasinen, it-ala

kouluttaja Sanna Tuukkanen, kemia- ja prosessiala

aikuiskoulutuspäällikkö Mika Väisälä, viestintäala

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
EURA-tunnus: S20310
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 03.08.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoitteena on kehittää tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa. Hankkeessa kehitetään eTutor-toimintaa. Kaikki projektiimin jäsenet toimivat eTutoreina. Tutoreiden tehtävänä on auttaa sekä olla Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän henkilökunnan tukena tvt:n tuomissa haasteissa ja opetuksen tvt:n hyödyntämisen kehittämisessä.

Hankkeen muut tavoitteet:

 

  • digitaalisten portfolioiden käytön pilotointi
  • mobiilisovelluksen kehittäminen opiskelijoiden ohjaukseen
  • pilvipalveluiden käytön edistäminen
  • digitaalisten oppimispakettien kehittäminen
  • verkko- ja mobiilioppimisratkaisujen testaus
  • verkko-oppimisen malliratkaisujen kehittäminen
  • opettajien verkkopedagogisten taitojen lisääminen
  • simulatio-opetuksen käytön edistäminen
  • tiedon lisääminen bencmarkingin avulla

    

Avainsanat:

Tulokset

 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tulevaisuudessa tarvitaan joustavia, innostavia ja motivoivia verkkopedagogisia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijat opiskelevat entistä enemmän verkossa ja työssäoppimispaikoilla. Se vaatii opettamiseen ja ohjaamiseen uusia toimintatapoja. Opiskelijoiden tavoitettavuus mobiilisti on tarpeellista ja siihen tulee löytää keinoja. Opettajien taidot ja osaaminen tulee saada vastaamaan digitalisaation tuomiin haasteisiin. Siihen tulee löytää tehokas ja mielyttävä tapa, jolla saadaan nostettua opettajien tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa.

Hankkeen aikana:

Projektin alussa nimesimme projektitiimin jäsenet eTutoreiksi. Kaikki eTutorit tekivät esittelyvideot hankkeet youtube-kanavalle. Lisäksi perustettiin eTutoreille blogi, jossa jaetaan vinkkejä ja ohjeita digin hyödyntämisestä opetuksessa. eTutoreiden päätehtävänä on antaa tutorointia muulle henkilökunnalle tvt:n tuomissa haasteissa opetuksessa. eTutoreiden mahdollisuutta tarjota apua ja tukea markkinointiin STILL-race -tapahtumilla. Tapahtumissa osallistujat kiersivät pisteillä ryhmissä, joissa oli lyhyitä infoja eri aiheista.   Lisäksi on järjestetty workshopeja ja webinaareja henkilöstölle. Nimettyjä eTutoreita on pidetty hyvänä ratkaisuina. Henkilökunnan kynnys kysyä eTutoreilta apua on pieni, koska he tietävät eTutoreiden olevan heitä varten.

Toimintatavat

Hyvänä toimintatapana olemme pitäneet säännöllisiä kolmen viikon välein pidettäviä hankehenkilöiden tapaamisia. Tapaamisissa olemme jakaneet kokemuksia, kerrottu uusia oivalluksia, ratkoneet ongelmia, opiskeltu uusia asioita ja suunniteltu yhdessä hankkeen toimia.

Hankehenkilöiden kesken on ollut käytössä myös suljettu facebook-ryhmä. Se on toiminut vinkkien jakamisessa ja sen avulla on myös tiedusteltu apuja tieto- ja viestintätekniikassa eteen tuleviin ongelmiin. Lisäksi yhteisten tiedostojen jakamisessa on koettu hyväksi Office365:ssa luotua ryhmää.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus