Sujuvat työnhakumarkkinat

Edistää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työnhakua ja työllistymistä

Toimintalinja 4 (ESR) | 15.02.2016 – 14.02.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Vuokko Joutsen,  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
vuokko.joutsen(at)jao.fi
040 341 6222

Projektisihteeri Tiina Lehtonen,  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
tiina.lehtonen(at)jao.fi
040 341 5392

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/2998/09 02 01 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän aikuisopisto,​ Jyväskylän ammattiopisto​, Jämsän ammattiopisto,​ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto,​ Jyväskylän ammattikorkeakoulu​
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 15.02.2016
Lopetuspäivä: 14.02.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hanke tukee Nuorisotakuun toteutumista suuntautuessaan edistämään ammattiin valmistuvien opiskelijoiden siirtymistä työelämään mahdollisimman sujuvasti. Hankkeen uutuusarvona on alueen työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tiivis yhteistyö valmistuvien opiskelijoiden työnhaun ja työllistymisen edistämiseksi.

Kohderyhmänä ovat toteuttajaoppilaitosten ammattiin valmistuvat opiskelijat, jotka valmentautuvat työnhakuun, ammatilliset opettajat ja ohjaushenkilöstö, jotka organisoivat ja toteuttavat opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia ja työelämätaitoja edistävää opetusta ja ohjausta, sekä Keski-Suomen maakunnan alueella toimivat työllistävät yritykset, erityisesti pk-yritykset sekä julkiset työantajaorganisaatiot.

Hankkeen tavoitteet kohdistuvat oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan sekä yhteistyön syventämiseen alueen työnantajien kanssa. Tavoitteena hankkeessa on edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia alueen työnhakumarkkinoilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä oppilaitosten valmiuksia ohjata opiskelijoita työllistymään sekä lisätä ja monipuolistaa digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä oman alan työmarkkinoiden kehityksen seuraamisessa ja verkostoitumisessa.

Hankkeen aikana opiskelijoille luodaan Työnhaku ja oma osaaminen – verkkokurssi ja organisoidaan sen käyttöönotto. Lisäksi suunnitellaan verkkokurssin vaihtoehtoinen Ohjattu työnhaku – moduuli ja luodaan valmistuvan opiskelijan työnhaun ja työelämätaitojen osaamisen kriteerit. Alueen työnantajille hankkeessa järjestetään Laadukas työnhaastattelu -valmennusta sekä mentorivalmennusta. Lisäksi hankkeessa ohjataan ja tuetaan ammatillisia kouluttajia ja ohjaushenkilöstöä toimimaan tiiviisti opiskelijan tukena työnhakuun valmistautumisessa.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:


Toimintatavat

Eri tahojen merkitys