Suunnitelma B

Opintopolkujen ja ohjauksen kehittämistä

Toimintalinja 4 (ESR) | 03.08.2015 – 30.06.2017 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankekoordinaattori Suvi Kohtala,

suvi.kohtala@epopisto.fi / 044 432 5640

 

Hankesihteeri Virpi Pihlajamäki,

virpi.pihlajamaki@epopisto.fi / 044 432 5641

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: S20478
Toteuttajaorganisaatio: Etelä-Pohjanmaan Opisto
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 03.08.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

 

Tavoitteet:

Nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä toisen asteen koulutuksen jälkeen yliopistoon
Lisätä opiskelijoiden opiskelutaitoa mm. yliopistoa varten
Vähentää toisen asteen ja yliopisto-opiskelun nivelvaiheeseen sijoittuvaa työttömyyttä
Lisätä opiskelijoiden tietoa omasta suuntautautumisestaan
Korjata lukion ja muun toisen asteen opinto-ohjauksen nykyisiä puutteita
Helpottaa yliopisto-opintojen aloittamista avoimen yliopiston kautta heti toisen asteen opintojen jälkeen
Lisätä lukioiden, vapaan sivistystyön ja avoimen yliopiston yhteistyötä
Parantaa opiskelijoiden valmiuksia yliopistojen pääsykokeisiin
Kohentaa ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itsetuntoa ja -luottamusta ohjaamalla opiskelijoita vaihtoehtoisille opintopoluille

Toimenpiteet

Toisen asteen opinto-ohjauksen kehittäminen luomalla uusia sisältöjä
Opinto-ohjaajien osaamisen parantaminen vaihtoehtoisista väylistä nivelvaiheessa: kokeilut, testit ja koulutus
Lukioiden, kansanopiston ja avoimen yliopistojen pysyvän yhteistyöverkoston luominen: kurkistuskurssit, opintotarjonnan päivitys

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy..

  1. Toisen asteen opinto-ohjaus painottaa jatkossa myös vaihtoehtoisia opintopolkuja
  2. Opinto-ohjauksessa nostetaan esille vapaan sivistystyön ja avoimen yliopisto-opetuksen merkitys
  3. Siirtymä toisen asteen opinnoista jatko-opintoihin tulee sujuvammaksi
  4. Opiskeluajat lyhenevät
  5. Opinto-ohjaukseen tulee uusia sisältöjä ja toimenpiteitä
  6. Nivelvaiheeseen osuva työttömyys vähenee
  7. Ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itseluottamus paranee, koska tietoisuus ja mahdollisuus vaihtoehtoisiin opintoihin kasvaa
  8. Nuorten syrjäytyminen vähenee, koska nivelvaiheeseen liittyvä toimettomuus ja turhautuminen ovat yhä harvempien ongelma
  9. Vähentää varusmies- ja siviilipalvelukseen osallistuneiden vaikeuksia opiskelun uudelleen aloittamisessa

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys