Suunta – mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla

Tietoa hankkeesta

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.10.2014 – 31.03.2017 | Pirkanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Toteuttajat alueittain

Lounais-Pirkanmaa

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy

Aino-Riitta Joutsen

Luoteis-Pirkanmaa

Sastamalan koulutuskuntayhtymä /Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa

Marita Laakso

Ylä-Pirkanmaa

MW-Kehitys Oy

Pasi Mäkinen

Tero Turunen

Etelä-Pirkanmaa

Valkeakosken kaupunki

Arja Rantamäki

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20113
Toteuttajaorganisaatio: Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy (hallinnoi), Sastamalan koulutuskuntayhtymä/Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa, MW-Kehitys Oy ja Valkeakosken kaupunki
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.10.2014
Lopetuspäivä: 31.03.2017
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Suunta-hankkeessa kehitetään räätälöidyillä toimenpiteillä kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten osaamista ja innovointivalmiuksia yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen yrityslähtöisillä toimenpiteillä vastataan yritysten toimintaympäristön muuttumisen ja rakennemuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin.

Hankkeessa toteutettavat yrityslähtöiset toimenpiteet parantavat kasvu- ja kehittymishakuisten yritysten henkilöstön osaamista, uuden tiedon hyödyntämistä ja kykyä kehittää uusia ratkaisuja.

Hankkeessa kehitetään myös mikro- ja pk-yrityskentän sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vuorovaikutteista yhteistyötä. Toimijoita verkostoidaan keskenään, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään olemassa olevia verkostoja ja uutta tietoa. Pyrkimyksenä on, että yritykset pystyvät hyödyntämään opiskelijoiden osaamista ja samalla syntyy opiskelijoille työelämämahdollisuuksia, jotka parantavat opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja laajentavat osaamista.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen suunnittelu toteutettiin yhteistyössä hankkeeseen mukaan tulevien toimijoiden kanssa. Tuosta hakuvaiheesta opimme, että tulevaisuudessa hakuprosessia pitää pyrkiä lyhentämään ja tiivistämään.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana projektiryhmän toiminta on ollut hyvin aktiivista ja vuorovaikutteista. Projektiryhmän jäsenten osaamista ja tietämystä on hyödynnetty suunniteltaessa koulutuksia. Myös yhteistyö IPE- ja 3D Boosti -hankkeiden kanssa on sujunut hyvin ja olemme järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia ja koulutusta. Käytäntöön olemme vieneet esimerkiksi demona yritysklinikan toteuttamisen seutukunnalla sekä tiedon jalkauttamisen seutukunnille yliopistojen ja korkeakoulujen toiminnasta ja palveluista.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeessa on alusta asti toiminut aktiivisesti projektiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee yhdessä hankkeen toimenpiteitä sekä suunnittelee tulevia linjauksia.

Projektipäälliköiden erilaiset osaamiset, kokemus ja näkökulmat tuovat lisäarvoa projektiryhmän toimintaan sekä hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteinen hyvien käytänteiden jakaminen rikastuttaa hankkeen tekemistä, viestintää ja tulosten saavuttamista.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Kukin toteuttajaorganisatio vastaa hankkeen toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä yritysten kanssa alueellaan sekä yhteistyöstä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Toteuttajaorganisaatioilla ja projektipäälliköillä on ajantasaista tietoa alueensa yritysten tarpeista ja koulutusorganisaatioiden palveluista.

Kumppanit

Kumppaneita ovat mm. yhteistyöhankkeet, yritysasiakkaat, alueen oppilaitokset ja korkeakoulut, yrittäjäyhdistykset, toimintaryhmät ja muut kehittäjätoimijat.

Suunta-hanke on toteuttanut yhteistyökumppaneille mm. koulutusta, verkostoitumista, yrityskontakteja ja järjestänyt info-tilaisuuksia korkeakoulujen palveluista.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa tuo esiin juuri sillä hetkellä tarpeellisia koulutuksia ja kehittämistoimenpiteitä.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittajan edustajien asiantunteva ohjaus ja neuvonta on mahdollistanut hankkeen sujuvan toiminnan. Tällöin hanketoimijat ovat voineet keskittyä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.

Ohjausryhma

Hankkeella on ohjausryhmä, jossa on yritysjäseniä hankkeen kaikilta toteutusalueilta. Ohjausryhmän yritystaustaisen puheenjohtajan rooli on merkittävä kehittämiseen liittyvien keskusteluiden avaamisessa.

Ohjausryhmän aktiiviset yritysjäsenet tuovat reaaliaikaista tietoa yritysten toiminnasta ja tarpeista sekä mahdollistavat ohjausryhmän kokousten järjestämisen yritysympäristöissä.

Ohjausryhmän jäsenien, rahoittajan edustajien ja hanketoimijoiden ohjausryhmässä käymät keskustelut suuntaavat hankkeen toteutusta.