SUUNTA – Nuorten vanhempien suunta työuralle

Hanke kehittää ryhmäohjauksen menetelmiä ja alueellista yhteistyötä

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.08.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektipäällikkö : Taina Era, projektiasiantuntija, JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

asiantuntija: Johanna Moilanen, yliopettaja, JAMK

asiantuntija: Sari Auhtola, projektityöntekijä, Jyvälän Stelementti ry. (30.6.2016 asti)

asiantuntija: Tanja Tervanen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Nuorten Ystävät – palvelut Oy

Muut asiantuntijat

asiantuntija: Riitta Ala-Luhtala, JAMK

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5, Sosialinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä toteuttajat
EURA-tunnus: S20372
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyvälän Setlementti (30.6.2016 asti), Nuorten Ystävät - palvelut
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeella on kaksi perustehtävää: Nuorille vanhemmille suunnattujen ohjaus- ja ryhmätoimintojen kehittäminen sekä alueellisten toimijaverkostojen yhteistyön ja ohjauksen vahvistaminen.

Nuorten vanhempien SUUNTA-ryhmissä voi tavata muita nuoria vanhempia,  syventää ymmärrystä itsestä, vanhemmuudesta ja oman elämän ihmissuhteista sekä pohtia arjen selviytymistä ja suuntaa työelämässä. Ryhmiin voivat osallistua pääasiasa alle 30-vuotiaat, työelämän ulkopuolella olevat nuoret vanhemmat, jotka  haluavat pohtia toimintakykynsä haasteita ja rajoitteita ja löytää vaihtoehtoja työelämässä. Kokemus vanhemmuudesta riittää.

Toteuttajat etsivät ratkaisuja nuorten ohjaukseen yhteistoiminnallisissa Toimijuus -työpajoissa. Ryhmätoiminnan lähtökohtina ovat toimijuuden vahvistaminen toiminnallisin menetelmin ja digitaalisen valmennuksen tukemana. Työpajoissa tähystetään kehittämistyön tuloksia, tarkastellaan toimintaa tutkimustiedon valossa ja suunnataan katseita tulevaisuuteen.

Alueelliset toimijat kuten neuvolat, sosiaalitoimi ja nuorisotyö sekä järjestöt ohjaavat nuoria vanhempia SUUNTA-ryhmiin. Toimijaverkoston kanssa tunnistetaan kohderyhmää ja tarjotaan heille osallistumista. Alueellisissa SUUNTA-tapaamisissa jaetaan tietoa nuorten vanhempien tarpeista, alueen tapahtumista ja vahvistetaan yhteistyötä.

Projekti toteutetaan Keski-Suomessa, Joutsan, Jyväskylän, Äänekosken seutukunnilla ja Pihtiputaalla Keski-Suomessa.

 

Avainsanat:

Tulokset

 • Nuorten tavoittaminen ja ohjaus SUUNTA-ryhmiin
  • toteutui nuorten kanssa toimivan verkoston kautta. muutama nuori ohjautuio ryhmään myös omien sukulaistensa ohjaamana.
  • 1-2 alkuhaastatteluun osallistunutta henkilöä/ ryhmä ei jatkanut ryhmässä
 • Toteutuneet ryhmät:
  • SUUNTA – Jyvälästä
  • SUUNTA Minusta Jyväskylässä
  • ryhmiin osallistui  11 henkilöä (1 keskeytti, 2 ei saapunut paikalle
 • Yhteistoiminnalliset Toimijuus työpajat
  • Ryhmät toimintakyvyn tukena – kohti toimivaa ryhmää, 5.11.2015 klo 13-16,
   • paneelikeskustelu, jossa tunnetut ryhmätoiminnan osaajat pohtivat kokemuksiaan
  • Toimijuus ryhmässä  4.5. klo 13-16 2016
   • toimijuus käsitteen pohdintaa ja SUUNTA-ryhmisskäytettyjen menetelmien esittelyä
  • Toimijuuden kehittyminen ryhmässä? 28.9. 2016
   • toimijuuden tarkastelua kognitiivis-analyyttisestä näkökulmasta
  • Toimijuuden esteitä ja mahdollisuuksia 3.11. 2016
   • toimijuuden tarkastelua kognitiivis-analyyttisestä näkökulmasta j

Ratkaisun kuvaus

SUUNTA – toimintamalli:

 • pienryhmä max 6-8 henkilöä
 • yksilölliset alku- ja loppuhaastattelut, SUUNTA-mittari sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointiin
 • ryhmäläisten ryhmäyttäminen ja aktivointi toiminnan suunnitteluun
 • toiminnan toteutus ja ohjelman tarkistaminen
 • toiminnallisuus, suuntautuminen ympäröivään yhteisöön (vierailut, hyvinvointipäivät yms.) sosiaalisen toiminnallisuuden alaajentaminen
 • ryhmäkerta: aloitus/teema/päätös, lisäksi runsas aamupala ja lastenhoito
 • SOME-ryhmän yhteydenpitovälineenä (FB, WhatsUp, s-posti)
 • teemoissa painottuu: vanhemmuus, parisuhde, sosiaaliset suhteet, hyvinvointi, tulevaisuus (työ, opiskelu, kansalaistoiminta)
 • terapeuttisuus vs vetaistuen rakentuminen

Hyvät käytännöt

-lastenhoito ryhmätoiminnan ajan mahdollistaa vanhempien osallistumisen ja keskttymisen ryhmätoimintaan

-aamupala, ruokien kanssa toimiminen luo hyvän keskusteluareenan

 

Hyvän käytännön siirtotapa

-uusien ryhmien suunnitteluun pyritään saamaan mahdollisimman paljon alueen verkostoja mukaan sekä verkostoista haetaan toista ryhmäohjaajaa ryhmätoiminnan toteutukseen

.ryhmätoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan SUUNTA-mittarin avulla

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Nuorille vanhemmille suunnatut ohjausmenetelmät

Yhteistoiminnallinen kehittäminen

Alueellinen yhteistyö asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa ja ohjauksessa

Hankkeen aikana:

JAMK-suunta-esite-A5-20151025-vedos

Verkostoaamiaisia on järjestetty kaikissa kohdekunnissa. Sinne on kutsuttu nuorten kanssa toimivia asiantuntijoita ja projektitoimijoita sekä asiakkaita. verkostoaamiaisella on kerrottu projektin toiminnasta ja kohderyhaamukahvit-1-12-2016img-20160120-wa0001mistä sekä pohdittuy yhdessä ryhmille järjestettävää toimintaa. Työntekijät ovat tuoneet myös asiakkaita mukanaan, jolloin he ovat voineet tutustua ryhmätoiminnan ohjaajiin ja kuulostella miten toiminta sopisi heille itselleen.

Verkostotapaamisen kutsu lähetetään verkostolle sähköpostin liitteenä ja sitä jaetaan samalla kun tavataan yhteistyökumppaneita. Ohessa tämän syksyn Jyväskylän verkotoaamiaisen kutsu.

 

 

 

 

Toimintatavat

1. Toimijaverkoston tapaamiset, kohderyhmän tunnistaminen ja ohjauksesta sopiminen

2. Infotilaisuudet nuorille vanhemmille ja toimijoille

3. Menetelmätyöpajojen aloitus ja ryhmätoiminnan sisältöjen/ menetelmien tarkentaminen, vertaisoppiminen

4. Ryhmiin halukkaiden ja ohjattujen nuorten vanhempien yksilölliset haastattelut ja sitoutuminen ryhmäprosessiin

5. Yhteydenpito valittuihin osallistujiin ja osallistumismotivaation kannattelu mobiilivalmennuksen avulla

6. Ryhmäprosessin toteutus ja arviointi asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden ohjaus jatkoon (n. 18 tapaamiskertaa)

7. Ryhmäprosessiin liittyvien menetelmien arviointi menetelmätyöpajassa koko prosessin ajan

8. Toimintatavan arviointi yhdessä alueellisten verkostojen kanssa

9. Ryhmäprosessin sisältöjen ja menetelmien arviointi ja kuvaus opasta varten

 

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö koordinoi hankkeen toimintaa ja vastaa viestinnästä, aluetapaamisten ja menetelmätyöpajan toiminnasta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeessa on kolme toteuttajaorganisaatiota, joilla on omat kehittämisvastuunsa:
JAMK, hankkeen hallinnointi, viestintä, toiminnan koordinointi ja digitaalisen valmennuksen kehittäminen ja ryhmätoiminnan mentelmällisen kehittämisen tukeminen, Nuorten ryhmätoiminnan menetelmien ja ohjausprosessin kehittäminen, Äänekosken, Pihtiputaan ja Jyväskylän SUUNTA-ryhmät
Nuorten Ystävät: Nuorten ryhmätoiminnan menetelmien ja ohjausprosessin kehittäminen, SUUNTA minusta -ryhmät
Jyvälän Setlementti: Nuorten ryhmätoiminnan menetelmien ja ohjausprosessien kehittäminen, SUUNTA Jyvälästä,

Kumppanit

Neuvolat, lastensuojelu ja jälkihuolto, nuorisotyö, perhetyön järjestöt, vanhemmuutta ja perhetyötä tukevat projektit, työllisyyttä edistävät projektit (SOKRA)

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, JAMK, Jyvälän Setlementti ry, Nuorten Ystävät -palvelut Oy

Ohjausryhma

Varsinaiset jäsenet

Antti Hänninen, ESR-koordinaattori, ELY-keskus
Kimmo Jokinen, professori, Jyväskylän yliopisto
Janne Lehtimäki, tulosaluejohtaja, nuorten Ystävät -palvelut Oy
Kaisa Malinen, projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Eeva Mäntylä, nuoriso-ohjaaja, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
Salla Toppinen-Tanner Salla, tutkija, Työterveyslaitos
Tuula Tuominen, terveydenhoitaja, Äänekosken terveyskeskus
Laura Vänttinen, esimies, Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avopalvelut

Varajäsenet

Kare Norvapalo, ITK-päällikkö, Hyvinvointi yksikkö, JAMK
Tanja Tervanen, projektiasiantuntija, Nuorten Ystävät –palvelut Oy