Taite työelämään

Taiten kohti työtä ja osaamista

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2018 – 31.03.2021 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

 

Anna Nieminen, hankepäällikkö/yrityskoordinaattori. Hankepäällikön tehtäviin kuuluu projektihallinnoinnin lisäksi yritysyhteistyön rakentaminen ja toimivan verkoston luominen työllisyystoimijoiden ja yrittäjien välille sekä aktiivinen sote-/maakuntauudistuksen kehittymisen seuraaminen. Hankepäällikön tehtäviin kuuluu myös syntyneiden toimintamallien juurruttaminen käytäntöön.

 

Minna Hämäläinen, hanketyöntekijä
Tanja Kinnunen, hanketyöntekijä

Hanketyöntekijöiden tehtäviin kuuluu hankkeen asiakkaiden haastattelut sekä yksilö- ja ryhmävalmennusten suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi hanketyöntekijöiden tehtävänä on yhteistyö alueen muiden hankkeiden kanssa. Valmentajien tehtäviin kuulu myös työntekijän avoimille työmarkkinoille siirtymisen tukeminen, koulutusten organisointi, sekä valmennusprosessin mallintaminen ja juurruttaminen osaksi paikallista toimintaa.

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Äänekosken kaupunki, Laukaan kunta
EURA-tunnus: S21251
Toteuttajaorganisaatio: Äänekosken kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.03.2021
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Taite työelämään -hankkeessa tavoitteenamme on kehittää Äänekosken ja Laukaan palkkatukityösuhteen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta luomalla uusia toimintamalleja työllistymisen tueksi. Pidämme tärkeänä osaamisen vahvistamista, yritys- ja verkostoyhteistyön tiivistämistä sekä kehittämistä.

 

Taite työelämään-hanke on ennen kaikkea kehittämishanke, jolla on rohkeutta ylittää ja haastaa totuttuja toimintatapoja. Toimimme työelämälähtöisesti, positiivisella asenteella ja asiakkaan tavoitteet edellä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys