Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta – TOE

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 30.06.2018 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektiasiantuntijoita ovat Susan Heikkilä ja Timo Väisänen sekä projektipäällikkö Janne Jokinen. Biotalouden puolelta on tutkijoina Jarkko Nummela ja Maritta Kymäläinen. Erityisasiantuntijoina ovat Katariina Manni ja Mona-Anitta Riihimäki. Projektin kirjanpitäjänä toimii Maarit Päärni. Hankkeessa mukana myös automaation opiskelijat Atte Partanen ja Matti Kaartinen.

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
Toteuttajaorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa Pirkanmaan alueella. Hankkeen aikana kartoitetaan olemassa olevia energiantuotanto, -varastointi ja –hyödyntämiskeinoja, selvitetään uusia mahdollisuuksia energiaresurssitehokkuuden lisäämiseen, sekä kehitetään hajautettujen energiantuotantotapojen pilottijärjestelmää. Älykkäällä ohjauksella energianlähteitä voidaan käyttää useita ja optimoida vähähiilisten, mieluiten biopohjaisten energialähteiden käyttöä. Ohjausjärjestelmän tarkoituksena on tehdä päätös, milloin mikäkin energialähde on kaikkein kannattavin ja hyödyntää oikeaa energiaa kustannustehokkaasti.

Hankkeessa kehitettävä pilottijärjestelmä ja sen älykäs ohjaus tulee vaikuttamaan myös liikenteeseen, esimerkiksi siten, että alueellinen energiavirtojen ohjaus antaa mahdollisuuden järkeistää logistiikkaa raaka-aineeksi tarvittavien biomassojen osalta. Lisäksi ohjausjärjestelmä mahdollistaa yksityisomistuksessa olevien hajautettujen energiatuotannon hyödyntämisen biokaasun ja/tai sähkön jakeluun Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävälle logistiikan tarpeisiin.

Hankkeessa tutkitaan käytännössä, kuinka pörssisähkön hinnan vaihteluihin pystytään reagoimaan ja miten säätietojen digitaalinen seuraaminen mahdollistaa lämmöntuoton ennakointia. Tällä hetkellä Pilottilaitteiston suunnittelu on aloitettu ja eri komponenttien vertailua tullaan tekemään kesän aikana. Lisäksi hankkeessa ollaan mukana yhdessä Ekokumppanit Oy:n kanssa suunnittelemassa sähköistä laskentamallia, jota pystytään käyttämään esim. uusien asuinalueiden lämmöntuotantojärjestelmien valinnassa. Laskentamallin avulla on mahdollista vertailla eri lämmöntuottomenetelmien hintoja, ottaen huomioon aina tapauskohtaiset muuttujat.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Janne Jokinen

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Kumppanit

Ekokumppanit Oy

Rahoittaja

Pirkanmaan liitto