Tartu Hetkeen -hanke

Työllisyyden ja osaamisen edistämisen sekä osallisuuden kehittämishanke

Toimintalinja 5 (ESR) | 07.02.2017 – 31.12.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Heidi Saviaro, Rauma

Hankepäällikkö p. 044 0684 960

heidi.saviaro@rskl.fi

 

Saija Kivi, Pori

Hanketyöntekijä p. 044 0684 966

s.kivi@porinsininauha.fi

 

Mervi Parviainen, Rauma

Projektiassistentti p. 044 0684 988

mervi.parviainen@rskl.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, STEA
EURA-tunnus: S20863
Toteuttajaorganisaatio: Rauman Seudun Katulähetys ry., Porin Sininauha ry.
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 07.02.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tartu Hetkeen – hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Tavoitteena on syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien osallisuuden tukeminen yhdistämällä mielenterveys- ja päihdetyö, sekä erilaiset työtoiminnat osaksi asiakkaan arkea.  Hanketta toteuttavat Rauman Seudun Katulähetys ry ja Porin Sininauha ry.

Hankkeen kohderyhmää ova esimerkiksi:

-Työvoimapalveluiden sekä varsinaisen työllistymisen ja kouluttautumisen ulkopuolelle jääneet henkilöt

-Henkilöt, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä ja sitoutumismahdollisuuksissa

-Pitkäaikaistyöttömät

-Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

-Syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt

Hankkeella haetaan ratkaisua kohderyhmän etenemiseen kohti työllistymistä Raumalla ja Porissa. Hanke tarjoaa mielekästä tekemistä esimerkiksi ryhmäpalveluita ja yksilöllisesti räätälöityjä työtehtäviä, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Toiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.  Toiminnan teemat voivat liittyä esimerkiksi arjenhallintaan, talousasioihin, mielekkään harrastuksen etsimiseen tai erilaisten työtehtävien kokeilemiseen.

Hankkeessa annetaan palvelulupaus, jossa kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tulla kohdatuksi sekä osallistua hankkeen toimintaan ilman viranomaiskontakteja ja odotusaikaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

   

 

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys