Teolliset palvelut ja logistiikka

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Marko Lehtimäki

Sami Leppimäki

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A72405
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Logistiikan tehokkuudella ja palveluliiketoiminnalla on suuri merkitys teollisuuden kilpailukyvylle. Hankkeessa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä logistisia ratkaisuja ja valmiuksia älykkään palveluliiketoiminnan kehittämiseen teollisuusyritysten tarpeisiin. Hankkeessa etsitään verkostomaisesti logistiikkaan ja palveluliiketoimintaan liittyviä uusia
kehittämistarpeita, yhteistyömuotoja ja toimintatapoja.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli hankkeen toteutuksessa. Hän vastaa hankkeen toiminnasta ja käytännön toimenpiteiden läpiviennistä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation merkitys hankkeen onnistuneelle toteuttamiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle on keskeinen.

Kumppanit

Kumppanit ovat keskeisessä asemassa hankkeen onnistuneessa läpiviennistä. Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke toteutetaan läheisessä yhteistyössä eri organisaatioiden, kuten teollisuusyritysten, asiantuntijoiden, korkeakoulujen ja viranomais- ja muiden julkisten tahojen, kanssa.

Rahoittaja

Toimiva yhteistyösuhde rahoittajan kanssa on vahvuus. Hankkeen rahoittajan edustaja osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn. Rahoittaja kykenee myös linkittämään hanketta muihin samaa aihepiiriä käsitteleviin hankkeisiin ja kehittämistoimiin.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaa hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmä seuraa hankkeen kustannuksia ja käsittelee hankinnat. Ohjausryhmä ei kuitenkaan vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on tuensaajalla, eli tässä tapauksessa Prizztech Oy:llä.