TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Paasu-Hynynen Sanna, Projektipäällikkö (Jamk)

Heimovaara-Kotonen Essi, Asiantuntija (Jamk)

Rutanen Maaret, Asiantuntija (Jamk)

Salmijärvi Jonna, Asiantuntija (Jamk)

Teittinen Outi, Asiantuntija (Jamk)

Ida-Maria Koskivaara, Hanketyöntekijä (Katulähetys)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: 2014/6503/09 02 01 01/2018/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Meneillään olevat kansalliset uudistukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että julkisten palveluiden digitalisaation osalta painottavat palveluiden asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Keskeisessä asemassa ovat myös eriarvoisuuden vähentäminen sekä resurssien tehokkaampi käyttö ja kustannustehokkuus.

TiimiVerkko hankkeen tarkoituksena on tukea työelämän ulkopuolelle jääneiden henkilöiden työllistymistä ja osallisuutta uudenlaisilla matalan kynnyksen digitaalisilla palveluilla. Hanke toteutetaan useamman tahon yhteistyönä, joka tukee moniammatillisuuden ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön mahdollistumista. Hanke mukailee myös maakuntastrategian (Keski-Suomi 2020) tavoitteita asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen  kehittämiseksi.

TiimiVerkko hankkeen (01.09.2018 -31.12.2020) päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Jyväskylän Katulähetys ry. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Laukaan ja Äänekosken kunnat. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Sanna Paasu-Hynynen
TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta
Projektipäällikkö, Project Manager
JAMK hyvinvointyksikkö
Jyväskylä University of Applied Sciences
sanna.paasu-hynynen@jamk.fi
040-574 5780

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajana Jyväskylän Katulähetys ry

Kumppanit

Laukaan ja Äänekosken kunnat

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Ohjausryhma

Norvapalo Kare, Jamk
Sihvonen Sanna, Jamk
Heiskanen Elina, Jyväskylän Katulähetys
Pihlaja Marko, Jyväskylän Katulähetys
Tirkkonen Arja, Laukaan kunnan palveluohjaaja
Hytönen Riikka, Äänekosken kunnan työvalmennuspäällikkö
(Varalla Inkeroinen Mika, nuorisosihteeri ja Markkanen Outi, sosiaalityön johtaja)
Järvinen Essi, Coronaria Oy
Sihvonen Merja, TE-palvelut