TOIMI NYT!

Pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuuden lisääminen.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2017 – 28.02.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Henna-Mari Pekkanen
palveluvastaava
p. 044 4388311

Piia Fisk
työelämävalmentaja
p. 044 4388391

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: S20931
Toteuttajaorganisaatio: Nuorisokeskus Piispala
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 28.02.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki toiminta-alueella (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi, Pihtipudas) asuvat 20 – 63 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja muutoin vaikeasti työllistyvät henkilöt, joiden työkyky on merkittävästi alentunut tai joiden työkykyä tulee arvioida työllistymissuunnitelman laatimiseksi.

Hankkeen päätavoitteet:
• työ- ja toimintakyvyn tunnistaminen
• jäljellä olevan työkyvyn kokonaisvaltainen vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen
• työelämäosallisuuden vahvistaminen
• työllistyminen avoimille työmarkkinoille

Lisätavoitteet:
• hankkeen jälkeen alueella on kuntien yhteinen, asiakkaiden kokonaisvaltaista työllistymisprosessia tukeva toimintamalli kaikkien alueen työllisyystoimijoiden yhteistyönä. Toimintamalli ja sen sisällä olevat toimenpiteet on tarkoitus integroida osaksi alueella tuotettavia SOTE-palveluja.
• hankkeen jälkeen työllisyystoimijoiden keskinäinen ymmärrys työkyvyn tunnistamisesta monialaisessa yhteistyössä on lisääntynyt.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tuloksena:

  • asiakkaiden ohjaaminen oikeaan palveluun on selkiytynyt
  • asiakkaiden jäljellä oleva työkyky pystytään tunnistamaan paremmin, jonka ansiosta työnsuunnittelu ja työllistyminen voidaan tehdä laadukkaammin
  • asiakas on luonut uusia verkostoja työelämään ja työllistynyt pääosin avoimille työmarkkinoille
    TAI
    asiakas on ohjattu eläkeselvittelyihin
  • asiakkaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on parantunut

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Osatyökykyisten työelämäosallisuuden ja työkyvyn tunnistaminen, vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen. Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Toimintatavat

Hankkeen toimenpiteiden perustana on asiakaslähtöinen toimintaprosessi johon sisältyy seuraavaa:
• 1-6 kk:n mittainen intensiivinen aktivointijakso sisältäen yksilö- ja ryhmätoimintaa Piispalassa tai kuntakeskuksissa
• työkyvyn tunnistaminen aidossa työympäristössä yksilöllisesti suunniteltujen työtehtävien avulla
• työ- ja toimintakyvyn sopivien lyhyiden työjaksojen etsiminen avoimilta työmarkkinoilta
• yksilöllisen kasvuprosessin tukeminen
• työjaksojen lisäksi asiakkaille järjestetään yleiseen toimintakykyyn liittyviä kuntoutus- tmv. toimenpiteitä, joita kehitetään alueen SOTE-palvelujen muutosprosessin yhteydessä.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Nuorisokeskus Piispala
Kurssitie 40
43300 Kannonkoski

Ohjausryhma

Anna-Marja Tamminen
Päivi Krook
Kirsti Rasi
Jaana Honkanen
Terttu Niskanen
Kari Hietaharju, pj
Heljä Turpeinen
Eeva Martikainen
Piia Fisk
Henna-Mari Pekkanen