TOIMI NYT!

Pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuuden lisääminen.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2017 – 30.04.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Henna-Mari Pekkanen
palveluvastaava
p. 044 4388311

Piia Fisk
työelämävalmentaja
p. 044 4388391

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: S20931
Toteuttajaorganisaatio: Nuorisokeskus Piispala
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 30.04.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki toiminta-alueella (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi, Pihtipudas) asuvat 20 – 63 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja muutoin vaikeasti työllistyvät henkilöt, joiden työkyky on merkittävästi alentunut tai joiden työkykyä tulee arvioida työllistymissuunnitelman laatimiseksi.

Hankkeen päätavoitteet:
• työ- ja toimintakyvyn tunnistaminen
• jäljellä olevan työkyvyn kokonaisvaltainen vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen
• työelämäosallisuuden vahvistaminen
• työllistyminen avoimille työmarkkinoille

Lisätavoitteet:
• hankkeen jälkeen alueella on kuntien yhteinen, asiakkaiden kokonaisvaltaista työllistymisprosessia tukeva toimintamalli kaikkien alueen työllisyystoimijoiden yhteistyönä. Toimintamalli ja sen sisällä olevat toimenpiteet on tarkoitus integroida osaksi alueella tuotettavia SOTE-palveluja.
• hankkeen jälkeen työllisyystoimijoiden keskinäinen ymmärrys työkyvyn tunnistamisesta monialaisessa yhteistyössä on lisääntynyt.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Osatyökykyisten työelämäosallisuuden ja työkyvyn tunnistaminen, vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen. Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen aikana:

Toimi Nyt!-hankkeessa on toteutettu mallia, jossa saa monipuolisesti apua ja tukea työkyvyn tunnistamiseen ja työelämään palaamiseen. Asiakkaan tilanne otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti eikä keskitytä vain sairauksiin tai vikoihin, vaan koetetaan löytää asiakkaan vahvuudet ja keskittää huomio niihin. Toisaalta tuetaan myös asiakkaan työkyvyttömyyseläkeprosessia, mikäli se asiakkaan tilanteessa on varteenotettavin vaihtoehto.

Lähes kaikissa asiakasprosesseissa on lähdetty etenemään terveysselvittelyiden kautta. Hanketyöntekijät ovat olleet mukana asiakkaan lääkärikäynneillä, mikäli asiakas on halunnut. Hankkeessa koetun perusteella suurin osa asiakkaista haluaa työn-tekijän tulevan vastaanotolle mukaan. Asiakkailta ja lääkäreiltä on saatu hyvää palautetta siitä, että mukana on ollut joku, joka osaa esittää asiat niin, että tilanteessa on ajan tasalla sekä asiakas että terveydenhuollon henkilökunta.

Ennen vastaanotolle menemistä Toimi Nyt! –hankkeesta on toimitettu lääkärille saatekirje, jossa asiakkaan tilanne ja tavoitteet on kerrottu. Asioita on selvitetty etukäteen monipuolisesti ja sen pohjalta pystytty vastaanotolla esittämään tarkentavia kysymyksiä ja keskustelemaan jatkopolusta.

Hankkeessa on tehty asiakkaan työ- ja toimintakyvyn selvittelyitä ja etsitty työkokeilupaikkoja, kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä työpaikkoja. Työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan aikana on tehty työkyvyn arvioita, käytössä on ollut IM-BA/Melba-työkyvynarviointimenetelmä, jonka käyttöön kahdella hankkeen työntekijällä on lisenssi. Menetelmillä verrataan asiakkaan taitoja työn vaativuuteen. Työkyvyn arviota voi käyttää hyödyksi mm. työtehtävien soveltamiseen, työpaikan etsimisen kohdentamiseen, opiskelualan kartoittamiseen, eläkehakupapereiden/kuntoutushakemuksen liitteeksi lääkärinlausuntoon tai TE-toimistoon näytöksi työkykyisyydestä.

Toimi Nyt!-hankkeessa on autettu asiakasta TE-palveluiden ja Kelan lomakkeiden täytössä sekä tekemään työhakemusta ja CV:tä. Asiakkaan taitoja on vahvistettu ja tuettu oppimisessa. Hanketyöntekijöiden tehtäviin on kuulunut myös opiskeluvaihtoehtojen kartoittaminen. On oltu yhteydessä oppilaitoksiin ja selvitetty yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle sopivia koulutusmahdollisuuksia.

Toimintatavat

Hankkeen toimenpiteiden perustana on asiakaslähtöinen toimintaprosessi johon sisältyy seuraavaa:
• 1-6 kk:n mittainen intensiivinen aktivointijakso sisältäen yksilö- ja ryhmätoimintaa Piispalassa tai kuntakeskuksissa
• työkyvyn tunnistaminen aidossa työympäristössä yksilöllisesti suunniteltujen työtehtävien avulla
• työ- ja toimintakyvyn sopivien lyhyiden työjaksojen etsiminen avoimilta työmarkkinoilta
• yksilöllisen kasvuprosessin tukeminen
• työjaksojen lisäksi asiakkaille järjestetään yleiseen toimintakykyyn liittyviä kuntoutus- tmv. toimenpiteitä, joita kehitetään alueen SOTE-palvelujen muutosprosessin yhteydessä.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Nuorisokeskus Piispala
Kurssitie 40
43300 Kannonkoski

Ohjausryhma

Anna-Marja Tamminen
Päivi Krook
Kirsti Rasi
Jaana Honkanen
Terttu Niskanen
Kari Hietaharju, pj
Heljä Turpeinen
Eeva Martikainen
Piia Fisk
Henna-Mari Pekkanen