Tuloksia työllistymisprosesseilla – Yläfemma!

Valtakunnallinen kehittämishanke aiheena: TYP, työhönvalmennus ja palkkatuki

Toimintalinja 3 (ESR) | 14.09.2015 – 31.03.2019 | Valtakunnallinen

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Ritva Lindström puh: 0295 023 043, ritva.lindstrom@ely-keskus.fi

Projektikoordinaattori Merja Lind puh: 0295 044 635, merja.lind@ely-keskus.fi

Projektisuunnittelija Taina Suonpää puh: 0295 022 751, taina.suonpaa@ely-keskus.fi

www.ylafemmablogi.fi

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20468
Toteuttajaorganisaatio: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Maakunta: Valtakunnallinen
Aloituspäivä: 14.09.2015
Lopetuspäivä: 31.03.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tuloksia työllistymisprosesseilla -hanke toimii valtakunnan laajuisesti. Päämääränä on vaikuttaa siihen, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien siirtymät avoimille työmarkkinoille sekä muut kestävät työllistymistä edistävät ratkaisut lisääntyvät ja luoda edellytyksiä monialaisen palvelutuotteen tuloksekkaalle toiminnalle koko maassa. Hanke etsii ja kehittää ratkaisumalleja huomioiden julkisen hallinnon tarve kustannussäästöihin ja niukkeneviin resursseihin.

Hankkeen tavoitteet ovat: 1) työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tukeminen sekö 2) palveluiden kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien tarpeiden näkökulmasta: työhönvalmennuspalveluiden koordinoitu tuotekehitys, palkkatuen valtakunnallinen palaute- ja arviointijärjestelmä

Tavoitteiden osalta tähdätään toimintamallien juurruttamiseen ja kehitettyjen toimintamallien valtavirtaistamiseen valtakunnallisesti. Onnistunut asiakasohjaus on tärkeä osatekijä palveluiden toimivuudessa ja siten myös onnistuneiden toimintamallien vertaiskehittämisessä.

Avainsanat:

Hyvät käytännöt

Hankkeen aikana olemme tunnistaneet TYP-toiminnassa kehittyneitä hyviä käytänteitä. Käytänteitä on jaettu TYPeille yhteistyötapaamisissa, kehittämispäivillä sekä Yläfemman blogin kautta.

Työhönvalmennuksen hyviä käytäntöjä olemme keränneet ESR-hankkeilta ja palveluntuottajilta, jotka tuottavat työhönvalmennuspalvelua.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvienkäytäntöjen jakaminen Yläfemman blogissa.

Seminaareissa, joissa ESR-hankkeet esittelevät hyviä toimintamalleja.

Tiedon välittäminen Yammerissa.

Toimintamallien ja -tapojen työstäminen TE-toimistojen käytäntöön helpottamaan asiantuntijoiden töitä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Palkkatuen arviointi- ja seurantajärjestelmää ei ole. TE-hallinnossa kerätään tietoa paperisilla palautelomakkeilla tai suullisesti. Tietoa tarvittaisiin erityisesti välityömarkkinoiden palkkatuen vaikuttavuudesta.

Työhönvalmennuksessa on kehittämistä vaativia osioita kuten tavoitteiden täsmentäminen, tarkoituksenmukainen kohdentaminen, systemaattinen laadun arviointi, yhdistäminen muihin palveluihin sekä palautejärjestelmän käyttö. Hankkeen tavoitteena on tuoda kehittäjät yhteen ja koordinoida valtakunnallisesti tuotteistamista.

Hankkeen tulokset ovat yhteydessä onnistuneeseen asiakasohjaukseen. TE-toimistojen asiakasohjausta palveluihin on kehitetty eri hankkeissa. Nämä tiedot ja käytännöt tulee viedä aktiiviseen työhön.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014). Hankkeen avulla tuetaan paikallisen TYP-toimintamallin luomista ja käyttöönottoa. Hanketyöllä voidaan tukea eri asiantuntijoiden työtä ja tuoda käyttöön valtakunnallisia käytäntöjä.

Hankkeen aikana:

Kehittäminen ja tavoitteisiin kuuluvien osioiden työstäminen on käynnissä.

Osa-alueet ovat

asiakasohjauksen kehittäminen

TYP-toiminnan tukeminen

työhönvalmennuksen kehittäminen ja tuotteistaminen

palkkatuen arviointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen

Toimintatavat

Hankkeen toimintatapa on järjestää mahdollisuuksia osallistavaan toimintamalliin sekä vertaiskehittämiseen.

Hanke järjestää

  • työkokouksia
  • seminaareja
  • käy tapaamassa alueellisia ja muita valtakunnallisia hankkeita
  • kerätään ESR-hankkeiden hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, tavoitteena parastella mallit käytäntöön

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Ritva Lindström

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus