Turun Ohjaamo

alle 30-vuotiaille monia palveluja yhdestä paikasta Turun ydinkeskustassa

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

•Hankevetäjä (Jussi Rantalainen ja kolme asiakastyöhön osallistuvaa hankekoordinaattoria;
hankekoordinaattori (Hanna Hyytiä), työelämäkoordinaattori (Minna Koivumäki), koulutuskoordinaattori (Ilona Varjonen)
•Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus
•Turun kaupungin nuorisopalvelut
•Varsinais-Suomen Te-toimisto

Kumppanuus
•pop-up toimijat
•Yritykset
•Nuorten verkosto
•3. sektorin järjestöt

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY (75%) Turun Kaupunki (25%)-
EURA-tunnus: S20148
Toteuttajaorganisaatio: Turun Kaupunki
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka Turun keskustaan, josta nuoret
löytävät helposti valtaosan nuorille suunnatuista palveluista samasta paikasta.

Turun Ohjaamon toimintaa tukevat aikaisempien vuosien työllisyyden hoidon pilottihankkeet sekä nuorisopalveluiden
tieto- ja neuvontapalvelut, nivelvaiheohjaus perusopetuksesta toiselle asteelle sekä etsivä nuorisotyö. Ohjaamo
Turussa on peruspalveluiden alusta, johon nyt tehdyt uudet avaukset juurrutetaan. Turun Ohjaamossa ovat myös
syvennetyt monialaiset palvelut, jotka tähtäävät kuntoutukseen työmarkkinoille, koulutukseen ja työllistymiseen.
Syvennetyt palvelut toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin, Varsinais-Suomen TE-toimiston ja
Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Keskeisenä hankkeen tavoitteena on myös työllisyyden hoidon kumppanuusverkoston jäntevöittäminen ja palveluiden
vaikuttavuuden tehostaminen. Ajatuksena on jatkuva vuorovaikutteinen palvelumuotoilu ja kuntalaisten osallistaminen
palveluiden kehittämiseen.

Turun Ohjaamossa palvellaan nuoria asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä.

Turun Ohjaamossa työskentelevät

•hankevetäjä
•hankekoordinaattori , työelämäkoordinaattori ja koulutuskoordinaattori
•Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskuksen KOHO-toiminta (4 urasuunnittelijaa, syvennetyt palvelut)
•Nuorten tieto-ja neuvontapalvelu NuortenTurku (1 tietopalveluohjaaja, 1 ohjaaja)
•Terveydenhoitajan palvelut ajanvarauksella Ohjaamon asiakkaille (1 terveydenhoitaja)
•Nuorten seksuaalineuvoja ajanvarauksella 1krt/vko (kaikille turkulaisille nuorille)
•Nuorten päihdesairaanhoitaja ajanvarauksella (alaikäiset nuoret) 1krt/vk (Vamos/Ohjaamo) /kokeilu 2015
•Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimisto /asiantuntija nuorten palvelut (tieto, neuvonta, ohjaus, tuki kouluttautumiseen/ työllistymiseen
•psykiatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja (Turun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut) 1krt/vk ajanvarauksella
•asumisneuvonta /pop-up toiminta (Turun seudun Nuorisoasunnot ry)
•yhteistyöoppilaitokset /pop up-toimintaLisäksi tiiviinä toimijana Kela (Ohjaamolle osoitettu yhteyshenkilö, muu konsultointi etänä, lync-yhteys valmistelussa)

Tulokset

Toiminta lähtenyt käyntiin ripeästi 1.3.2015. Ensimmäiset kuukaudet painottuivat toiminnan organisoimiseen ja tiedottamiseen / asiakashankintaan. Asiakastyö aloitetttiin heti enimmäisenä aukiolopäivänä.

Ensimmäisinä kuukausina  käynnistysvaiheen aikana hanketta on lanseerattiin turkulaisille nuorille ja yhteistyöverkostoille. Turun Ohjaamossa toteutettiin tänä aikana yhteensä seitsemän tapahtumaa, jotka ovat tähtäsivät työllistymiseen tai opiskelupaikan hankintaan. Vierailijoita tapahtumissa on käynyt noin 1000 henkilöä. Uutena avauksena on järjestettiin Nuorten työnhaun ”Speed date” -tapahtumia.

Nuorten osallisuus on hankkeessa yksi keskeinen teema. Turkulaiset nuoret ovat osallistuneet Ohjaamon tilojen sisustamiseen ja suunnitelleet yhteistyössä Yleisradion kanssa Raiteille Festari-tapahtuman. Lisäksi Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin Ohjaamon palvelujen tuotteistaminen. http://http://www.pointti.info/ilman_tyota_tai_opiskelupaikkaa/turun_ohjaamo

Hankehakemuksen mukaiset kehittämiskohteet käynnistettiin vuonna 2015.  Turun Ohjaamossa on keskitytty palveluprosessien hiomiseen nykyisin resurssein sekä mahdollisesti uudenlaisin työottein. Lisäksi tehostetaan markkinointia kohderyhmälle.

Kevään 2016 aikana Turun Ohjaamo on tehnyt tiivistä yhteistyötä TE-palvelujen ja Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen peruspalvelujen kanssa. Ohjaamossa järjestetään viikoittain työhaastatteluja ja nuoria pyritään ohjaamaan työllisyyspalvelukeskuksen yritysyhteistyön kautta tulleisiin avoimiin työpaikkoihin. Turun kaupungin työllistämistoiminta on olennainen osa Ohjaamon toimintaa.

Turun Ohjaamo on luonut toimivan palveluohjausmallin työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien alle 30-vuotiaiden ohjaamiseksi. Turun Ohjaamo pystyy palveluohjauksen kautta tarjoamaan ko. kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja sekä työmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin, työllisyyspalvelukeskuksen sekä alueen yritysten kanssa.

Ohjaamon hanketyöntekijän tarjoama koulutusneuvonta on juurrutettu osaksi Ohjaamon peruspalvelua. Ohjaamo tekee tiivistä yhteistyötä nuorisoasteen oppilaitosten kanssa (myös syvennetyt palvelut). Ohjaamossa tarjotaan palveluja myös määräaikaisesti opintonsa keskeyttäneille (mm. KOHO-harjoittelu) sekä tarjotaan ohjausta, tukea ja palveluja opinnoistaan eroaville nuorille.

Loppuvuodesta 2016 aloitetaan aikuiskoulutusneuvonta Ohjaamon tiloissa. Palvelua tarjoavat aikuiskoulutuksen opinto-ohjaajat eri oppilaitoksista.

Ns. yhden luukun periaatetta on pyritty toteuttamaan myös yhteistyökumppaneiden suuntaan, jotta eri organisaatioiden työntekijöillä olisi helppo ohjata nuoret oikeiden palvelujen piiriin.

Turun Ohjaamo on löytänyt paikkansa Turun palvelukentässä. Syksyllä 2016 ollaan tilanteessa, että asiakasvirta on tasaista ja palvelut Ohjaamon sisällä toimivat sujuvasti. Nuoret löytävät Turun Ohjaamon yhä useammin kuultuaan kaverilta hyviä kokemuksia.

Kuvissa nuorten työpaja Fendarin toteuttamaa sisustusta.

Nuorten työpaja Fendarin luomaa sisustusta _f9b2833 _f9b2849 _f9b2863

 

Hyvät käytännöt

Palveluja kokoava toimija ja yhden luukun periaate

Turun Ohjaamon tavoitteena ei ole luoda hanketta vain hankkeen luomisen takia. Organisaation toimijat on koottu peruspalveluista, ja kaikilla työntekijöillä on vahva kokemus ja ammattitaito kohderyhmän parissa toimimisesta. Turussa on laaja nuorten verkosto, jonka Ohjaamon työntekijät tuntevat.

Alle 30-vuotiaille nuorille on luotu aidosti matalan kynnyksen palvelupaikka. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku (vapaa-aika toimiala, nuorisopalvelut) palvelee nuoria ilman ajanvarausta ma 12-18 sekä ke-pe 12-16. Palvelu on avoinna kaikille alle 30-vuotiaille. Aukioloaikoina käytössä on asiakastietokoneita, printteri, skanneri ja kopiokone.

Palvelua on kehitetty siten, että Ohjaamo-hankkeen työntekijät päivystävät tieto- ja neuvontapalvelun aukioloaikoina. Näin ollen nuori pääsee keskustelemaan asioistaan kahden kesken työntekijän kanssa. Mikäli hänelle varataan aika, se pyritään tarjoamaan viikon sisällä yhteydenotosta.

Turun Ohjaamo on ottanut käyttöön palvelupuhelimen, johon vastaa hanketyöntekijä, tai heidän ollessa varattuina toimistotyöntekijä. Näin ei nuoren eikä yhteistyökumppanin tarvitse miettiä kenelle pitäisi soittaa. Käytössä on myös yleinen sähköpostiosoite sekä Facebookin messenger.

Nuoren tilanne kartoitetaan avoimesti keskustelemalla ja hänelle tarjotaan palveluja, joita hän oikeasti tarvitsee. Nuorelle tarjotaan myös mahdollisuus keskustella asioistaan nimettömänä. Hanketyöntekijä toimii tarvittaessa yhteistyössä nuoren kanssa niin pitkään, kunnes hän kiinnittyy johonkin muuhun palveluun. Nuorelle tehdään myös selväksi, että hän voi aina tarvittaessa olla yhteydessä Ohjaamoon, vaikka palvelu jatkuisikin muualla.

Nuoren alkutilanne kartoitetaan mahdollisimman pitkälle Ohjaamossa; mm. Te-palvelujen tilanne, sosiaalipalvelujen tarve, terveydentila, etuudet. Turun Ohjaamossa tilanne saadaan aidosti kartoitettua yhden luukun periaatteella.

Turun Ohjaamoon on säännöllisen toiminnan lisäksi koottu erilaisia pop up-toimijoita. Palveluesitteen löydät linkistä.

Turun Ohjaamo – palveluesite yhteistyökumppaneille

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

 

Eri organisaatioiden toimintojen ja toimintamallien yhteensovittaminen.

Monialaisen yhteistyön hyödyntäminen ja palveluprosessien kehittäminen Turun Ohjaamon sisällä.

Turun Ohjaamon uuden palveluprosessin lanseeraus ja markkinointi nuorille.

Keskeisenä hankkeen tavoitteena on työllisyyden hoidon kumppanuusverkoston jäntevöittäminen ja palveluiden vaikuttavuuden tehostaminen.

Hankkeen aikana:

Tavoitteena on uudentyyppinen työote palveluiden tuottamisessa. Turun Ohjaamo toimii yhteistyössä muiden Turussa toimivien työllisyyshankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Asiakasohjauksen kehittäminen yhdessä sopimuskumppaneiden ja verkoston kanssa on nostettu Turun Ohjaamon kriittiseksi menestystekijäksi. Asiakasvirtaa seurataan neljännesvuosittain ja sille kehitetään mittarit ja valvontasuunnitelma.

Luodaan ja vahvistetaan yhteistyötä sopimalla uusista työkäytännöistä alueen oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa siten, että yhteistyön vaikuttavuus paranee ja sitä voidaan mitata.

Nuoria osallistetaan Ohjaamon toiminnan kehittämiseen ja esim. oppilaitosyhteistyötä hyödynnetään opinäytetöiden muodossa.

Haasteita: eri organisaatioiden välisen yhteisen seurantajärjestelmän luominen. Tilastoinnin kehittäminen siten, ettei päällekkäistä tilastointia tapahtuisi. Ohjaamon moniammattillisen palvelun hyötyjen esiin tuominen ja todentaminen.

Hankkeen jälkeen:

Tavoitteena on vakinaistaa Ohjaamon toiminta osaksi Turun kaupungin palvelua.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys