Työhyvinvoinnin tekijät

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2016 – 30.08.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

WinNova

Johanna Alanen, projektipäällikkö
Juha Lehtonen, projektitoimija
Anna-Kaisa Nieminen, projektitoimija
Tamara Palmros-Aalto, projektitoimija
Teija Harju, projektitoimija

Kankaanpään opisto

Anna-Maija Gustafsson, projektitoimija
Hillevi Korkeamäki, projektitoimija

Sataedu

Eveliina Alinen, projektitoimija
Mika-Markus Mäkelä, projektitoimija

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ely-keskus
EURA-tunnus: S20662
Toteuttajaorganisaatio: Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2016
Lopetuspäivä: 30.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia mikro- ja pk-yrityksille suunnattuja toimintamalleja ja palveluita koko henkilöstön työhyvinvoinnin sekä organisaation kehittämisen näkökulmista. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan henkilöstön ja yritysten osaamista em. asioissa. Tuottavuuskasvua haetaan aineettomista tekijöistä kuten toimintatapojen ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen siihen liittyvän osaamisen vahvistamisesta.

Hankeen toimenpiteet linkittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Digitaalinen työhyvinvointianalyysi
 • Digitaalinen työhyvinvoinnin pika-analyysi (https://palvelut.winnova.fi/tyohyvinvointi/pikatesti)
 • Tavoitesovellus (saatavana jatkossa Play-kaupasta)
 • Työhyvinvointia tukevat coaching palvelut
 • Verme-vertaismentorointipalvelut
 • Työhyvinvoinnin kymppi -valmennus

Hankkeen fb-sivu https://www.facebook.com/tyohyvinvoinnintekijat/

 

Tulokset

Hankkeessa on kehitetty ja toteutettu työhyvinvointianalyysisovellus

Coaching-prosessi on mallinnettu ja hankkeen aikana löydetyt ja kehitetyt työkalut on linkitetty prosessikuvaukseen.

Analyysin tulosten perusteella yritysten työhyvinvointia kehitetään coaching- tai Verme -toiminnalla.

Verme-ryhmässä yrityksiä on autettu tiedostamaan työyhteisön työhyvinvoinnin osatekijöitä. Ensimmäisen Verme-ryhmän toiminta on juurtunut työyhteisön pysyväksi työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen käytännöksi. Ryhmä jatkaa itsenäisesti toimintaansa. Hankkeen Verme-ryhmän kautta on opittu uusien digitaalisten työkalujen käyttöä. Verme-ajattelu on syntynyt opetusalalla ja hankkeessa tehtyjen kokeilujen perusteella voidaan todeta, että se toimii myös mikroyrityksissä.

Hyvät käytännöt

 • Hankkeen hyvinä käytäntöinä voidaan pitää:
 • Hankkeen digitaalisia työkaluja ja niiden ketterää yhteisöllistä kehittämistä
 • Hyvissä ajoin aikataulutettuja projektioimijoiden kokouskäytäntöjä, joihin kaikki ovat sitoutuneet
 • Kykyä luopua alussa luoduista visioista ja kehittää toimintaa ensisijaisesti asiakkaiden tarpeista heidän ehdoillaan räätälöiden

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyviä käytäntöjä on siirretty:

 • Toimijoiden kesken palavereissa
 • Verkostoitumalla muiden hankkeiden kanssa
 • Järjestämällä seminaareja
 • Yrityskontaktoinnilla
 • Jakamalla tietoa oppilaitosten sisällä sekä henkilöstölle että aikuisopiskelijoille

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Kehittymisen paikkoina ennen hanketta voidaan pitää:

 • Osaamisvaje digitaalisten työkalujen käyttöön sekä hankkeen toteuttajilla että yrittäjillä
 • Yksinyrittäjien valitseminen kohderyhmäksi Kankaanpään opiston osalta (sitoutuminen ongelmana)
 • Ajatus työhyvinvoinnin palvelukartan toteuttamisen ja päivittämisen mahdollisuudesta

Hankkeen aikana:

Kehittämisen paikkoina hankkeen aikana voidaan pitää:

 • Riskien tarkempi kartoittaminen ohjelmoijan valinnassa
 • Myynti- ja markkinointiosaamisen tarve yrityskentässä toimiessa
 • Ajanhallinan huomioiminen suurten koulutusmuutosten aikana (reformi)

Hankkeen jälkeen:

 • Jatkuva kehittäminen ja hankitun tiedon hyödyntäminen
 • Verkoston ylläpito (oppilaitokset ja yritykset)

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Koordinoi projetitoimintaa ja kommunikoi rahoittajan edustajien kanssa
Vastaa projektiryhmän koolle kutsumisesta

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Vastaa kukin roolinsa ja hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen toteutuksesta ja autetaan toinen toisiamme

Kumppanit

Tietoa jaetaan muiden hankkeiden kanssa
Yritykset osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin, toiminnan kehittämiseen ja antavat palautetta toiminnasta

Rahoittaja

Rahoittaja ohjaa hankkeen toimintaa suunnitelman mukaiseksi ja varmistaa toiminnan toteutumisen

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on antanut hyviä vinkkejä, osallistumisaktiivisuus ei ole ollut kaikkien ohjausryhmän jäsenten osalta hyvällä tasolla.