Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot (Learn2Earn)

Hankkeessa edistetään joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2017 – 31.01.2020 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry, Pirkanmaan Yrityskummit ry
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.02.2017
Lopetuspäivä: 31.01.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Työn tekemisen tavat (mm. työsuhde) ovat muuttuneet voimakkaasti ja muuttuvat edelleen. Työtä tehdään nykyään perinteisen vakituisen työsuhteen lisäksi – hyvin monin eri keinoin, mutta nykyiset tavat eivät välttämättä ole yrittäjien eivätkä työnhakijoiden tiedossa.

Hankkeessa levitetään kyseistä tietoutta sekä työnhakijoiden joukossa että erityisesti mikroyrityskenttään Pirkanmaalla. Hankkeessa edistetään ja tuetaan työllistymistä eri keinoja hyödyntämällä. Näitä ovat esimerkiksi laskutuspalvelut, osuuskunnat, työsuhteet useaan työnantajaan, myös yrittämisen eri muotoja kuten yksin yrittäminen, sivutoiminen yrittäjyys, yhteisyritykset tai yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdosten kautta, tehdään tunnetuksi. Hankkeella tuetaan työllistymistä uudentyyppisilla tavoilla

Hankkeessa edistetään joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja. Hanke antaa ensisijaisesti liiketoimintaosaamista omaaville henkilöille ja/tai hyvän teknisen, kaupallisen tai muun soveltuvan keskiasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille käytännönläheisen käsityksen mikro- ja pienyritysten toiminnasta sekä valmiudet työskennellä tuloksellisesti yrityksessä. Se auttaa osallistujia oman asiantuntijuutensa kehittämisessä ja hyödyntämisessä sekä toimimisessa asiantuntijana eri statuksella; työsuhteessa, yrittäjänä, hyödyntäen laskutuspalveluita, osuuskunnan jäsenenä jne.

Hankkeen tavoitteina on
– edistää työllistymistä
– ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyystilanteessa
– edistää erilaisten työllistymisen muotojen tuntemusta
– valmentaa sekä opastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiantuntijoiksi mikro – ja pienyrityksiin, joko työsuhteessa tai uusilla työllistymisen tavoilla tai yrittäjänä
– kehittää yhteistyömallin hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden (TE-toimisto, järjestöt, kehitysyhtiöt jne.) välille
– innostaa, verkottaa ja aktivoi työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia liiketoiminnan asiantuntijoita yrittäjyyteen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen eri keinoin yrityksissä.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys