Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot (Learn2Earn)

Hankkeessa edistetään joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2017 – 31.01.2020 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hanketta toteuttaa Tampereen Seudun Uusyrityskeskus sekä Pirkanmaan Yrityskummit Ry.
Lisäksi mukana on suuri joukko sidosryhmiä.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20907
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry, Pirkanmaan Yrityskummit ry
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.02.2017
Lopetuspäivä: 31.01.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Työn tekemisen tavat (mm. työsuhde) ovat muuttuneet voimakkaasti ja muuttuvat edelleen. Työtä tehdään nykyään perinteisen vakituisen työsuhteen lisäksi – hyvin monin eri keinoin, mutta nykyiset tavat eivät välttämättä ole yrittäjien eivätkä työnhakijoiden tiedossa.

Hankkeessa levitetään kyseistä tietoutta sekä työnhakijoiden joukossa että erityisesti mikroyrityskenttään Pirkanmaalla. Hankkeessa edistetään ja tuetaan työllistymistä eri keinoja hyödyntämällä. Näitä ovat esimerkiksi laskutuspalvelut, osuuskunnat, työsuhteet useaan työnantajaan, myös yrittämisen eri muotoja kuten yksin yrittäminen, sivutoiminen yrittäjyys, yhteisyritykset tai yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdosten kautta, tehdään tunnetuksi. Hankkeella tuetaan työllistymistä uudentyyppisilla tavoilla

Hankkeessa edistetään joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja. Hanke antaa ensisijaisesti liiketoimintaosaamista omaaville henkilöille ja/tai hyvän teknisen, kaupallisen tai muun soveltuvan keskiasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille käytännönläheisen käsityksen mikro- ja pienyritysten toiminnasta sekä valmiudet työskennellä tuloksellisesti yrityksessä. Se auttaa osallistujia oman asiantuntijuutensa kehittämisessä ja hyödyntämisessä sekä toimimisessa asiantuntijana eri statuksella; työsuhteessa, yrittäjänä, hyödyntäen laskutuspalveluita, osuuskunnan jäsenenä jne.

Hankkeen tavoitteina on
– edistää työllistymistä
– ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyystilanteessa
– edistää erilaisten työllistymisen muotojen tuntemusta
– valmentaa sekä opastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiantuntijoiksi mikro – ja pienyrityksiin, joko työsuhteessa tai uusilla työllistymisen tavoilla tai yrittäjänä
– kehittää yhteistyömallin hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden (TE-toimisto, järjestöt, kehitysyhtiöt jne.) välille
– innostaa, verkottaa ja aktivoi työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia liiketoiminnan asiantuntijoita yrittäjyyteen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen eri keinoin yrityksissä.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tulokset aikavälillä 1.2.17 – 31.3.18:
– 164 osallistujaa
– 44 työllistynyttä (työsuhde, yrittäjyys tai osuuskuntayrittäjyys)
– 6 henkilöä ryhtynyt opiskelemaan
– 6 henkilöä perustamassa osuuskuntaa
– 70 yritystä
– Kaikista osallistujista 72 henkilöä on ollut työttömänä yli 12kk ja heistä 13 on työllistynyt hankeaikana
– 59 osallistujista on tullut muualta Pirkanmaan alueelta kuin Tampereelta.

16 tapahtumaa:
– 1 info Learn2Earn-hanke
– 4 Yritysaamiaista
– 9 Valmennusta: (Osaamisen tuotteistaminen ja myynti, Kimppayrittäjyys, Omistajanvaihdos, Innovaatioiden kaupallistaminen)
– 1 Tapahtuma BisnesDeitti (järjestetään toisen kerran 23.5.2018)

Hyvät käytännöt

– tarkasti kohderyhmän tarpeista lähtevät valmennukset

Hyvän käytännön siirtotapa

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Työttömyystilanteen epäsuotuisa kehitys ja työttömyyden kasvu Pirkanmaalla 2016:
– Työttömiä 4/2016: 36 528 > työttömyysaste 17,6%
– Työttömiä 2/2018: 26 262 > työttömyysaste 10,7%

Kaikista työttömistä työnhakijoista:
– Keskiasteen koulutettuja 2016: yli 50% / 2018: 51,5%
– Korkea-asteen koulutettuja 2016: 23% / 2018: 22%

Tarve tukea erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja korkeasti koulutettujen työllistymistä uudentyyppisilla tavoilla Pirkanmaalla.

Hankkeen aikana:

– uusien valmennussisältöjen suunnittelu
– infojen ja valmennusten määrän lisääminen
– tiiviimpi yhteistyö työllistymistä edistävien eri tahojen ja toimijoiden välillä

Toimintatavat

– infot
– valmennukset
– sidosryhmäyhteistyö

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö vastaa yhdessä ohjausryhmän kanssa hankkeen toteutuksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation tuki mahdollistaa hankkeen toteutuksen.

Kumppanit

Sidosryhmillä on huomattava merkitys hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on koottu mahdollisimman monista hankkeen tavoitteisiin vaikuttavista sidosryhmistä.