Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Satakunnan ammattikorkeakoulu:

Projektipäällikkö: Mari Kujala

Projektisihteeri: Anu-Susanna Koskela

Asiantuntijat ja tutkijat: Teemu Heikkinen, Jarkko Heinonen, Meri Olenius, Marko Kukka, Petri Lähde, Aino Pelto-Huikko ja Jaakko Aaltonen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: EAKR, Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A72407
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Vähä0-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisujen vaikutuksesta nollaenergiamääritelmien täyttymisen lisäksi pientalojen hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi hankkeen osatavoitteena on:

1. lisätä pk-yritysten tietoisuutta vähäenergisten ratkaisujen toisestakin näkökulmasta, hiilijalanjäljestä

2. luoda mahdollisuuksia uudelle vähähiilisyystavoitteisiin perustuvalle liiketoiminnalle sekä

3. yksinkertaistaa pientaloasujan hiilijalanjälkeen vaikuttamista

Vähä0-hankkeessa mallinnetaan rakenteilla olevia, tämänhetkiset rakennusmääräykset täyttäviä pientalokohteita, sekä lasketaan kohteiden e-luvut ja hiilijalanjäljet. Kohteista tehtävien mallien avulla selvitetään mitä ratkaisuja edellytetään, jotta päästään nollaenergiatalon määritelmiin sekä miten ne vaikuttavat rakennuksen e-lukuun ja hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi mahdollisista mallinnettavista lähes nollaenergiarakennuksista selvitetään vähähiilisemmän/kustannustehokkaamman toteutuksen edellytykset. Ratkaisuja ja niiden hiilijalanjälkiä selvittäessä otetaan huomioon rakennuksen ja sen taloteknisten järjestelmien lisäksi myös erityisesti uusiutuvan energian käyttö/pientuotanto (energian kulutuksen hiilijalanjälki) sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen esim. energiankäytön optimoinnissa.

Edellä mainittujen toimenpiteiden tuloksista luodaan yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen opas pientalorakentajalle rakennusvaiheessa huomioonotettavista, hiilijalanjälkeen vaikuttavista ratkaisuista. Tämän lisäksi tuotetaan julkisesti saatavilla olevia malliesimerkkejä edellä mainituista ratkaisuista.

Vähä0-hankkeella edistetään vähähiiliseen talouteen siirtymistä Satakunnan alueella ja nollaenergiarakentamisen tiedon/taidon lisäämistä alueen yrityksissä. Mallinnetut ratkaisut auttavat jo aluesuunnittelun vaiheessa (esim. kaavoitus) ottamaan huomioon nollaenergiarakentamisen edellytykset. Satakunnan alueelle hanke tarjoaa ponnistusalustan uudelle, vähähiilisyyteen painottuvalle liiketoiminnalle.

Pitkällä aikavälillä jaettu avoin tieto vaikuttaa hiilijalanjäljen mukaantuloon rakentamisen ratkaisujen valintoja tehdessä. Selkeät mallit ja ohjeet ratkaisujen vaikutuksesta auttavat lisäämään vähähiilisempää ja energiatehokkaampaa pientalokantaa.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys