Välitin kehittämis- ja välittäjäorganisaatiohanke

Välitin kehittämishanke, jossa mukana viisi jyväskyläläistä osahanketta.

Toimintalinja 3 (ESR) | 19.03.2018 – 31.08.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Toteutus ja hallinnointi:
Välitin hanke | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry | Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
käynti: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, 2. krs.

Eija Lappi projektipäällikkö | p. +358 400 151 258
Henna Takala tiedottaja-assistentti | p. +358 505 146 024
Hanna Jäntti talousassistentti | p. +358 407 342 190
sähköpostit: etunimi.sukunimi@kyt.fi

Osahankkeet:
Työbileet – kohti uuden ajan työtä | INNOtyöverkko Osuuskunta
Hanketiimin yhteystiedot: tyobileet@innoverkko.com

Virkku – virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin | Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry
Anna Huotari hankekoordinaattori | p. O50 330 6689 | etunimi.sukunimi@nuorisoseurat.fi

Ekotuunari-hanke | Jyväskylän Katulähetys ry
Rauna Koivunen hankevastaava | p. 044 788 3509 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Mä oon pihalla -hanke | Paremmin Yhdessä ry
hanketyöntekijät:
Annika Guttormsen | p. 050 466 5520
sähköpostit: etunimi.sukunimi@paremminyhdessa.org

Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu | Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry
Teija Ässämäki hankevastaava | p. 050 521 2089 |
Noora Virokannas hanketyöntekijä | p. 050 336 4528 |
Sähköpostit etunimi.sukunimi@wari.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR/valtio, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, toimijat itse.
EURA-tunnus: S21293
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 19.03.2018
Lopetuspäivä: 31.08.2020
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Välitin hankkeen tehtävänä on hallinnoida, neuvoa ja ohjata toimijoita kehittämistyössään sekä mahdollistaa näiden osallistuminen laajaan yhteistyöverkostoon. Hallinnointi sisältää kehittämistyön toteutuksen seurannan, arvioinnin ja raportoinnin. Hankekokonaisuuden yhteinen teema on kulttuuriset menetelmät sekä kestävä kehitys työllistämisessä ja yritysyhteistyössä.

Kehittämistyön toimenpiteillä vähennetään työttömyyden kasvua, kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintamalleja työnhakijoiden työllistymiseen sekä yrittäjyyden tukemiseen ja edistämiseen. Uusilla toimenpiteillä madalletaan työnhakijoiden kynnystä hakeutua työelämään, vaikutetaan työnantajien työllistämiseen liittyen asenteisiin sekä lisätään työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoa erilaisin menetelmin.

Ohjaustyöhön luodaan uusia toimintatapoja, jotka laajentavat työnhakijoiden työllistymistietoutta mm. olemassa olevista työnhakupalveluista, avoimina olevista työpaikoista ja työnantajista. Maahanmuuttajien osalta kiinnitetään erityisesti huomiota kielen oppimiseen ja osaamisen todentamiseen sekä työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Atk-taitoihin ja sähköisten palveluiden käyttöön panostetaan jokaisen työnhakijan kanssa. Osaamisen vahvistamisessa ja tarpeiden määrittelyssä tehdään yhteistyötä työnantajien ja oppilaitosten kanssa, jotta täsmäkoulutuksella voidaan vastata työnantajan tarpeisiin.

Osahankkeissa kehitetään ja kokeillaan keinoja, joilla työnhakijat saadaan ottamaan ohjat omiin käsiin ja onnistumaan työpaikan saamisessa. Tarkoitus on luoda tämän päivän työllistymisvaatimukset täyttävää työnhakutoimintaa. Hankkeiden toiminnallisina tavoitteina on lisätä työnhakijoiden omatoimisuutta ja rohkeutta erilaisten aktiivisuutta lisäävien toimintojen, harjoitteiden tai harrastustoiminnan avulla. Työnhakijoita tutustutetaan eri työtehtäviin, yritystoimintaan ja erilaisiin yritysmuotoihin sekä työn tekemisen muotoihin.

Yritysyhteistyöhön otetaan mukaan yritykset, jotka mahdollistavat työnhakijoiden työllistymisen, työelämään tutustumisen ja tuetusti työtehtävien tekemisen. Yhteistyötä tiivistetään muiden työllistävien toimijoiden kanssa.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Mitä ja miten tehdään?

Välitin edellyttää osahankkeiden kehittävän uusia toimintatapoja, mm. yhteisiin teemoihin, kestävään kehitykseen, työllisyyden edistämiseen ja yritysyhteistyöhön liittyen.

Työnhakijoita;
* kannustetaan omatoimisuuteen ja toimintaan, joilla edelleen on vaikutusta työyhteisössä pärjäämiseen.
* vahvistetaan tiedonhakutaitoja erilaisin harjoittein.
* rohkaistaan ideoimaan ja suunnittelemaan uusia tapoja ja menetelmiä, joita kokeillaan nopealla rytmillä innokkuuden säilyttämiseksi.
* osaavat osin tunnistaa oman osaamistaan/ tarvitsemaansa osaamista entistä kokonaisvaltaisemmin, samalla he oppivat tuotteistamaan osaamistaan työnantajia kiinnostavalla tavalla.

Lisäksi;
* osaamista vahvistetaan ja tehdään näkyväksi.
* kokeillaan eri työtehtäviä eri yrityksissä ja/tai toimijoiden luona, työnhakijat saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea keltä osahankkeelta tahansa.

Eri tahojen merkitys