Valovoima

Mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon osia Valo-valmennusmallilla

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2018 – 31.12.2020 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Päätoteuttaja: Valo-Valmennusyhdistys ry (projektipäällikkö ja valmentaja)

Osatoteuttajat: Raision kaupunki (valmentaja) ja Sosiaalipalvelusäätiö Raina sr (valmentaja)

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Raision kaupunki ja Turun kaupunki
EURA-tunnus: S21276
Toteuttajaorganisaatio: Valo-valmennusyhdistys ry, Raision kaupunki, Sosiaalipalvelusäätiö Raina sr
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin valo-valmennusmallia hyödyntäen. Toimintamalli lisää erilaisten työllistymistä tukevien toimenpiteiden vaikuttavuutta, ja mallin avulla tehostetaan henkilöiden eteenpäinohjausta ammatilliseen koulutukseen ja kohti avoimia työmarkkinoita. Vahva yhteistyö etsivän nuorisotyön sekä alueen oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa mahdollistaa koulupudokkaille opintojen loppuun saattamisen valo-valmennusmallia käyttäen.

Valo-valmennuksessa valmentautujat hankkivat työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai palkkatukijakson aikana työtehtäviä suorittaen osaamisen tutkintotilaisuuden suorittamiseksi. Toimintamalli perustuu käytännönläheiseen työnohjaukseen ja valmennukseen ja learning by doing -menetelmään niin, että teoreettinen osaaminen on integroitu osaksi työskentelyä. Yksilöllisen ohjauksen avulla tuetaan asiakasta kokonaisvaltaisesti ja pyritään madaltamaan ja poistamaan oppimisen ja työllistymisen esteitä. Lähtökohtana työskentelyssä on ihmisen tukeminen ja koko elämäntilanteen huomioiminen.

Hankkeen aikana kehitetään uudenlaisia digitaalisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea valmennusta sekä tutkinnon osien suorittamista ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttöön otetaan sähköiset opetusmateriaalit sekä go pro -kamerat. Hankkeessa madalletaan opiskelijaksi siirtymisen kynnystä räätälöidysti niillä valmentautujilla, joille oppilaitos olisi sopiva oppimisympäristö. Tämä tapahtuu luomalla mahdollisuuksia teoriaopetukseen osallistumiseen. Huomioimme myös ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen muutokset, jotka tulevat porrastetusti voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Koulutusta uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Uudistus hyödyttää itseohjautuvia opiskelijoita, kun opiskelijan mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin tutkinnon sisällä kasvavat huomattavasti nykyisestä. Erityistä tukea tarvitsevien osalta uusi rakenne voi olla liian vaativa.

Hankkeen valmentajat pitävät tiivistä yhteyttä etsivän nuorisotyön tekijöihin, joille ilmoitukset toisen asteen opinnot keskeyttäneistä tulevat. Valo-valmennus tarjoaa keskeyttäneille mahdollisuuden opintojen loppuunsaattamiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen yritysyhteistyöverkosto, jonka avulla yhä useammalle heikossa työmarkkina-asemassa olevalle voidaan tarjota työvaltainen ja käytännönläheinen koulutuspolku. Uudenlaiset tavat suorittaa koulutusta ja osoittaa osaamista sovitetaan hankkeen aikana ammatillisen koulutuksen reformin mukaisiin muutoksiin ja kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa tukea tarvitseville aikuisille työelämälähtöisen koulutuksen ja työllistymisen malli.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys