Varjoista arkeen- hanke

Pitkäpolkuinen valmennus, opinnollistaminen, yritysyhteistyö

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Pirkanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankepäällikkö Katja Heikkinen (alk. 1.4.2017)

valmentaja Liisa Koivisto

valmentaja Silja Kiehelä

valmentaja Juha Laakso

valmentaja Krista Korhonen

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, Tampereen kaupunki, Pälkäne ja Valkeakoski
Toteuttajaorganisaatio: Nauha ry
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tavoitteet:
Tavoitteena on kohderyhmän nuorten uudenlainen valmennus- ja koulutusmalli, jossa korostuu kolmannen sektorin ja avointen työmarkkinoiden (yritykset) yhteistyö yksilöllisen valmennuksen ja opinnollistamisen kautta.

Tulokset

Erilaisten valmennusmallien luominen yksilö- ja ryhmämuotoisena. Valmennukset ovat asiakkaita varten, joten aiheiden ajankohtaisuus tärkeää. Opinnollistamisen avulla (osatutkintojen valmennus työtä tekemällä, mentorointi mallilla) moni asiakas on saanut motivaatiota ja itsetunnon kohoamista suoritettujen osatutkintojen ja valmennuksiin osallistumisen avulla. Toteutettu projekteja, joista poikinut osatutkintoja, verkostoitumista, kumppanuuksia, kontakteja ja jatkopolkuja.

Hyvät käytännöt

 

  • Tapahtumien järjestäminen
  • Projektien rakentaminen
  • Opinnollistamisen malli näyttötutkintojärjestelmää hyödyntäen
  • Matakynnyksinen pitkäkestoinen valmennustuki
  • Monimuotoinen yritysyhteistyö

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

 

  • ESR-hankkeen raportoinnissa ja erityiskysymyksissä liittyen byrokratiaan.
  • Löytää matalan kynnyksen valmennuksen malli, jossa asiakkuudet ovat pitkiä, mutta täyttävät myös rahoittajan vaatimat kriteerit (esim. lopetuslomakkeen saanti).
  • Löytää oikeat asiakkaat hankkeelle –> keitä ovat oikeita asiakkaita hankkeelle, asiakkaan tarpeet edellä huomioiden

Hankkeen jälkeen:

Miten saada resursseja hyvien valmennusmallien jatkamiseen? Erityisesti opinnollistamiseen.

Toimintatavat

1. Asiakkaan rinnalla kulkeminen ja koordinointi palveluketjussa yli kuntarajojen (tuloksellisuus, tavoitteellisuus)
2. Perinteisen kolmannen sektorin tukityöllistämismallin rinnalle on luotava toimivat yhteydet ja jatkopolutusmallit
(myös mahdollisuus palata askelmilla takaisin päin tilanteen sitä vaatiessa) suoraan yritysmaailmaan (pitkäkestoinen
vaikuttavuus)
3. Opinnollistaminen ja muut vaihtoehtoiset koulutusmuodot (esim. Te-Hallinnon luomat palvelut)
koulutusmenetelmänä (monimuotoiset koulutuspolut perinteisen mallin rinnalla ja osana, olemassa olevan osaamisen
näkyvksi tekeminen)

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö on vaihtunut kolmesti, joka on tuonut erityishaasteita hankkeen johtamiseen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Nauha ry on ollut erityisen tärkeässä asemassa asiakkaiden polutuksessa ja asiakkaiden löytämisessä hankkeelle.

Kumppanit

Yhteistyökumppaneita on paljon ja heillä on suuri merkitys asiakkaiden jatkopolkuihin, kontaktoimiseen ja oman motivaation ja mielenkiinnon ja osaamsien kartoitukseen, mitä yhteistyökumppanit ovat tarjonneet.

Rahoittaja

Rahoittajilla iso rooli koko hankkeen onnistumisen kannalta. Asiakkuuksien tuominen hankkeelle ja hankkeen etenemisen seuranta.

Ohjausryhma

Ohjausryhmällä merkittävä rooli hankkeen seurannassa ja tuen antamisessa vastuuhenkilöille.