Vertti – Toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostossa

Pk-yrityksen verkoston johtamisen kehittämistoimintamalli

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.11.2015 – 31.10.2017 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Hannu Alakoski, Vaasan yliopisto

Projektitutkija Marko Siltamäki, Vaasan yliopisto

Projektitutkija Björn-Christian Müller, Vaasan yliopisto

Asiantuntija Kirsti Sorama, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Asiantuntija Sanna Joensuu, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Asiantuntija Aapo Länsiluoto, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Asiantuntija Salla Kettunen, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Asiantuntija Marja Katajavirta, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Projekti-insinööri Toni Luomanmäki, SeAMK Tekniikka

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20504
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.11.2015
Lopetuspäivä: 31.10.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoite on luoda toimintamalli pk-yritysverkostolle tuottavuuden ja yhteistyöverkostojen yhteistyön
kehittämiseen asiakassuuntautuneesti. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltainen malli yritysten välisten
yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Malli tulee eroamaan vastaavista kehittämismalleista sen pk-yrityksille suunnatun
käyttökelpoisuuden osalta: toiminnan kehittämisen tulee olla tarpeeksi ketterää ja joustavaa pk-yrityksille.
Päätavoite jaetaan kolmeen alatavoitteeseen seuraavasti:
1) Malli päähankkijayrityksen alihankintaverkoston suorituskyvyn reaaliaikaiseen mittaamiseen, jotta kyetään
yhteistyössä toimimaan kilpailukykyisesti asiakassuuntautuneissa (globaaleissa) verkostoissa.
2) Malli asiakassuuntautuneen verkoston suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen ja niiden merkityksen
analysointiin yhteistyöverkoston suorituskyvylle.
3) Uusien liiketoimintamallien ja ansaintalogiikkojen tunnistaminen ja hyödyntäminen yhteistyöverkostoissa
digitalisoituvassa ubiyhteiskunnassa.
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kuuteen kehitystyöhön osallistuvaan yritykseen, minkä pohjalta hankkeen
tuloksena luodaan toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostossa. Hankkeen
toimenpiteet keskittyvät kolmeen pääosa-alueeseen: 1. Toimitus- ja jakeluverkoston tuottavuuden ja tehokkuuden
mittaaminen (verkoston toiminnan simulointi ja optimointi), 2. Toimitus- ja jakeluverkoston suorituskykyyn vaikuttavien
tekijöiden mittaaminen (yrittäjämäinen orientaatio, markkinaorientaatio, informaation hyödyntäminen ja
oppiminen/omaksumiskyky) sekä 3. Uusien liiketoimintamallien ja ansaintalogiikkojen tunnistaminen ja kehittäminen
(verkostotasoisten strategioiden kehittäminen). Näiden toimenpiteiden pohjalta luodaan kaikki kolme osa-aluetta
kattava malli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostossa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyvät siis seuraavat asiat:
1) Toimintamalli pk-yritysverkoston tuottavuuden kehittämiseen,
2) Toimintamalli asiakassuuntautuneiden yhteistyöverkostojen yhteistyön ja suorituskyvyn mittaamiseen ja
kehittämiseen, malli sisältää seuraavat osiot:
• työkaluja yhteistyön nykytilan analyysiin
• työkaluja tavoitetilan analyysiin
• työkaluja suorituskyvyn ja yhteistyön kehittämiseen
3) Toimintamalli yhteistyöverkostojen ansainmallien ja strategioiden kehittämiseen
4) Kokonaismalli pk-yritysverkoston liiketoiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys