Vesilämpöakku-esiselvitys

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 30.04.2015 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 30.04.2015
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa laaditaan esiselvitys koskien lämmön varastointia suljetussa tilassa olevaan vesimassaan, lisälämmön tuontia aurinko- ja maalämpönä sekä lämmön talteenottoa vesistölämmönvaihdinta käyttäen. Suljettuna vesitilavuutena tässä hyödynnetään kaivoksessa olevaa vesimassaa.

Tavoitteena on selvittää kaivoksen rakenteen perusteella, miten suurta vesimassaa voidaan hyödyntää energiavarastona. Tämän perusteella lasketaan lämpökapasiteetti ja arvioidaan siirrettävissä olevaa lämpökapasiteettia. Kaivoksen rakenne huomioiden laaditaan suunnitelma, miten lämpöä saadaan hyödynnettyä. Käytettävissä oleva lämpömäärä rajaa mahdollista hyödyntämistä ja hyödyntäjätahoja.

Tiedossa olevien louhintatietojen, kuvien ja laskennallisten tietojen perusteella laaditaan selvitys potentiaalisesta lämpökapasiteetista (lämpötila, tilavuus ja häviöt huomioiden) ja selvitetään tekniikoita, joilla vesilämpöakun lataus voidaan kokoluokat ja haasteelliset olosuhteet huomioiden toteuttaa pitäen yllä energiatasapainoa. Vesistölämmönvaihtimen mitoitus ja toimivuus ovat ratkaisevia lämpöä hyödynnettäessä.
Tuloksena saadaan kirjallinen esiselvitys suuren vesimassan hyödyntämisestä lämpöakkuna.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys