Video for Education 2020 – #VfE2020

Liikkuva kuva opetuksessa, videopäiväkirjat työssäoppimisessa, digitutorointi.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2017 – 30.06.2020 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Kari Kaasinen (IT-alan kouluttaja)

Projektityöntekijä 1, Petri Ahoniemi (opettaja maatalousteknologia)

Projektityöntekijä 2, Anders Wikberg (media-alan kouluttaja)

Projektityöntekijä 3, Tytti Lintenhofer (eläintenhoidon opettaja)

Projektityöntekijä 4, Tomi Iso-Kungas (rakennusalan opettaja)

Projektityöntekijä 5, Isto Hakala (pedagogisen kehittämisen ohjaaja)

Projektityöntekijä 6, Heli Marjala (IT-alan kouluttaja)

Projektityöntekijä 7, Titta Uunila (yhteisten aineiden opettaja)

Projektisihteeri Anita Vestö (koulutussihteeri) / Kaisa Kuutsa (tiedottaja)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/4691/09 02 01 01/2016/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 30.06.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa mallinnetaan pedagogisia interaktiivisia opetusvideoita ja mobiiliteknologiota myös erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tukemiseksi sekä kehitetään interaktiivisia streaming-videoita ja luentotallenteita. Lisäksi kartoitetaan opetuksen pelillistämistä ja mallinnetaan videopäiväkirjojen hyödyntämistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja arvioinnin tukena.

Opiskelijoiden osaamisen kehittämikseksi pilotoidaan vertaistukimalli digitutorit ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi osaamismerkit (Kpedu Open Badget).

Lisäksi hankkeessa tutustutaan aktiivisesti uusiin, opetuksessa sovellettaviin teknologioihin – AR, 360, simulaatiot – ja hyödynnetään benchmarkingia.

 

http://www.kpedu.fi/vfe2020/

 

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys