VIERTO

Vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2017 – 31.12.2019 | Valtakunnallinen

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Eeva Salmi

p. 044 236 9662

Projektityöntekijä Tanja Tourunen

p.050 353 0856

Sähköposti: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi www.siltavalmennus.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR / Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20902
Toteuttajaorganisaatio: Silta-Valmennusyhdistys ry
Maakunta: Valtakunnallinen
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

VIERTO-hanke on Silta-Valmennusyhdistyksen toteuttama hanke, jonka osatoteuttajina toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu, Silta-Monitori Oy sekä Rikosseuraamuslaitos. Hanke sijoittuu koko Länsi-Suomen rikosseuraamusalueelle.

Hankkeella vastataan rikosseuraamusasiakkaiden tuen tarpeeseen erityisesti osallisuuden, digitaitojen ja työllistymisen näkökulmista. Hankkeen työmuotona ovat yksilö- ja ryhmävalmennus, joita järjestetään vankiloissa ja siviilissä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Hankkeessa kehitetään osallisuutta lisäävä valmennusmalli, joka vähentää koulutukseen ja työhön osallistumisen esteitä. Hankkeen tavoitteita ovat:

  1. Vankilan ja avointen palvelujen yhteistyön kehittäminen
  2. Työelämässä vaadittavan osaamisen tunnistaminen ja lisääminen
  3. Rikostaustaisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä myös työelämän edustajien ja oppilaitosten kanssa kohderyhmän työelämämahdollisuuksien lisäämiseksi ja työllistymisen esteiden poistamiseksi.

Hankkeen eurooppalaisena yhteistyökumppanina on Belgiassa toimiva kumppanuushanke, jonka kautta tehdään vertailua Belgian ja Suomen rikosseuraamusjärjestelmien välillä. Hankkeessa pyritään soveltamaan Belgiassa hyväksi havaittuja käytäntöjä Suomen palvelujärjestelmässä.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys