Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä – 5VTA

Elintarviketeollisuuden pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen teknologialla

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2016 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Mirka Leino, SAMK

Osaprojektin projektipäällikkö Juha Palomäki, SeAMK

Projektisihteerit Leena Ahlgren, SAMK ja Taina Hällström, SeAMK

Asiantuntijat ja tutkijat: Jarmo Alarinta, SeAMK, Meri Olenius, SAMK, Janika Tommiska, SAMK, Suvi Nikula, SAMK, Joonas Kortelainen, SAMK, Tommi Lehtinen, SAMK, Pauli Valo, SAMK, Petri Lähde, SAMK, Marko Kukka, SAMK, Sami Rantamäki, SAMK, Janne Kapela, SeAMK

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: EAKR / Pirkanmaan liitto / Satakuntaliitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto
EURA-tunnus: A71716
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Elinkeinorakenteen muutostilanteessa elintarviketeollisuuden kustannuskilpailukyvyn parantamisen merkitys korostuu, koska elintarviketeollisuuden välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä: yksi elintarviketeollisuuden työpaikka luo keskimäärin neljä työpaikkaa muille toimialoille. Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään tunnistamaan, evaluoimaan ja mallintamaan toimintatapoja, joiden avulla pienet ja keskisuuret elintarviketeollisuuden yritykset pystyvät kustannustehokkuuttaan parantamalla lisäämään kilpailukykyään. Hankkeen kehittämistoimet kohdistetaan erityisesti isoissa elintarviketeollisuuden yrityksissä hyödynnettävien teknologioiden alasskaalaamiseen, tuotannon kohdennettuun automatisointiin, energian tuottamisen ja käyttämisen optimointiin sekä hukkaenergian hyötykäytön mahdollisuuksien selvittämiseen. Hankkeessa tavoitellaan viiden askeleen mallia elintarviketeollisuuden pk-yrityksissä tehtävään, kustannustehokkuutta parantavaan teknologiakehittämiseen. Mallintaminen tapahtuu yritysten kanssa tunnistettavissa kehittämiskohteissa tehtävien selvitysten, teknologiademonstraatioiden ja -pilottien perusteella. Jokaisessa kehittämiskohteessa tavoitellaan viiden merkittävimmän kehittämisaskeleen tunnistamista. Näillä askelilla edetään toteuttamalla tarpeen mukaan teknologiaselvityksiä, -demonstraatioita ja pilotteja. Tehtyjen toimenpiteiden perusteella mallinnetaan yleisellä tasolla hyödynnettävissä oleva viisiaskelisen teknologiakehittämisen opas elintarviketeollisuuden pk-yrityksille.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen ensimmäinen merkittävä tulos on elintarvikeyrityksille suunniteltu teknologiatarpeiden tunnistustyökalu.

Hankkeen ensimmäinen pilotti on pk-yrityksille tarkoitetun tuotannonohjausjärjestelmän pilottipalvelimen perustaminen ja testikäyttö.

Ratkaisun kuvaus

Teknologiatarpeiden tunnistustyökalua käytetään automaatioteknologiaan ja energiatehokkuustoimenpiteisiin liittyvien kehittämistarpeiden sekä tuotannon ja tuotehittämiseen liittyvien investointihaasteiden tunnistamiseen. Työkalulla kerätään tietoja yritysten kehittämistarpeista niin haastatteluin kuin tuotantoon tutustuen. Työkalun avulla pystytään tunnistamaan yrityksiä yhdistäviä tarpeita ja nostamaan käsittelyyn teknologioita ja energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, joista on pk-yritysten kannalta eniten hyötyä.

Hankkeessa demonstroidaan ja pilotoidaan uusia teknologioita, joilla elintarviketeollisuuden pk-yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan ja kustannustehokkuuttaan. Yhtenä tarvetunnistuksessa esille tulleena kehittämiskohteena on pk-yritysten kokoluokkaan soveltuvan tuotannonohjausjärjestelmän pilotointi. Tätä tarkoitusta varten projektille on perustettu ODOO-pilottipalvelin, jota halukkaat osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan. Tavoitteena on testien avulla selvittää, mitkä kaikki sovelluksen osat toimivat elintarvikealan pk-yritysten toiminnassa.

Hyvät käytännöt

Hankkeen ensimmäisten kahden vuosikolmanneksen perusteella merkittäväksi hyväksi käytännöksi on havaittu projetiryhmän säännölliset verkkopalaverit, joissa käydään läpi kahden-kolmen viikon aikana tehtyjä toimenpiteitä ja havaittuja tarpeita. Projektiryhmän jäsenet Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla ovat koko ajan tietoisia toistensa etenemisestä sekä yrityksissä esille tulleista tarpeista. Näin toimenpiteitä pystytään kohdentamaan ketterästi tarvittaviin kohteisiin ja paras mahdollinen asiantuntemus pystytään tunnistamaan SAMKin ja SeAMKin asiantuntijoiden joukosta.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys