VINPOWER – Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen

Päätavoite on kehittää Vaasan yliopiston älyverkkotekniikan osaamista.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2017 – 31.08.2019 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimi:

Vastuullinen johtaja prof. Kimmo Kauhaniemi
Hankepäällikkö prof. (ma) Lauri Kumpulainen

TkT Henry Lågland

M.Sc. Haresh Kumar

DI Sampo Voima

M.Sc. Aushiq Memon

DI Katja Sirviö

M.Sc. Amir Farughian

Diplomityöntekijä Markku Ojala (ulkopuolinen, ohjattava resurssi)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan unioni/Euroopan aluekehitysrahasto, Sähkötutkimuspooli, 16 yritystä
EURA-tunnus: A73094
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan yliopisto
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2017
Lopetuspäivä: 31.08.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoite on kehittää Vaasan yliopiston älyverkkotekniikan osaamiseen perustuvaa innovaatioympäristöä. Rinnakkaisessa hankkeessa (Smart Energy Systems Platform – SESP) kehitetään ensisijaisesti fyysistä tutkimusympäristöä, ja tämä hanke täydentää maailmanluokan T&K&I-ympäristön rakentamista syventämällä osaamista älyverkkotekniikan valituilla osa-alueilla. Tämä saadaan aikaan toteuttamalla erilaisiin teknisiin kehityskohteisiin pureutuvia työpaketteja yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysyhteistyön avulla tavoitellaan myös laajempaa joukkoa yrityksiä mukaan innovaatioympäristön toimintaan.

Hanke tarjoaa uutta tietämystä ja konsepteja teknologiateollisuudelle, edistää uuden tekniikan käyttöönottoa sähkönjakeluverkkojen luotettavuuden parantamisessa ja palvelee samalla sähkönkäyttäjien ja yhteiskunnan tarpeita.

Hanke jakautuu neljään työpakettiin, jotka ovat ”Kaapeloidut keskijänniteverkot”, ”Mikrosähköverkot”, ”Big Data -sovellukset” ja ”Tiedotus ja verkottuminen”. Kaapeliverkkotyöpaketissa synnytetään uutta osaamista mm. verkonsuojaukseen ja vianpaikannukseen, maasulkuvirran kompensointiin ja loistehon kompensointiin käytettäviin uusiin tekniikoihin liittyen sekä hahmotellaan tulevaisuuden älymuuntamoratkaisuja. Mikrosähköverkkoja koskevassa osuudessa kartoitetaan järjestelmän toiminnallisuuksia, mukaan lukien liityntä kotiautomaatioon, ja kehitetään niiden pohjalta säätö- ja ohjaustekniikoita. Kolmannessa työpaketissa selvitetään mahdollisuuksia soveltaa Big Data -tekniikkaa sähköverkon käytön ja kunnossapidon tarpeisiin sekä tutkitaan soveltuvia tietoteknisiä ratkaisuja. Hankkeen tiedotukseen ja verkottumiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan omassa työpaketissaan.

Hankkeen päätulos on vankkaan osaamiseen perustuva innovaatioympäristö, johon hankkeessa on kerrytetty tietämystä, konsepteja ja teknisiä valmiuksia liittyen työpaketeissa tarkasteltuihin älyverkkotekniikan osa-alueisiin. Tätä ympäristöä hyödynnetään jatkossa yhteistyössä teollisuuden kanssa toteutettavissa uusiin älyverkkotekniikan innovaatioihin tähtäävissä tutkimuksissa. Esimerkkejä hankkeen konkreettisista tuloksista ovat työpaketeissa kehitettävät ja demonstroitavat ratkaisut kaapeliverkkoihin, mikrosähköverkkoihin ja verkon komponenttien kunnonvalvontaan. Tuloksena tuotetaan mm. konsepti tulevaisuuden älymuuntamoille ja demonstraatio FPGA-tekniikan hyödyntämisestä sähköverkon mittausten käsittelyssä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Lauri Kumpulainen

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Vaasan yliopisto

Kumppanit

-

Rahoittaja

Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)
ABB Oy, Medium Voltage Products
Arcteq Relays Oy
Emtele Oy
Ensto Finland Oy
Finnkumu Oy
Helen Sähköverkko Oy
LE-Sähköverkko Oy
Maviko Oy
Netcontrol Oy
Oy Elkamo Ab
Sähkötutkimuspooli (Adato Energia Oy)
Tampereen Sähköverkko Oy
Turku Energia Sähköverkot
Vaasan Sähköverkko Oy
VAMP Oy
Wapice Oy
VEO Oy

Ohjausryhma

ABB Oy, Medium Voltage Products, Petri Hovila
Arcteq Relays Oy, Tero Virtala
Emtele Oy, Ville Sallinen
Ensto Finland Oy, Tommi Kasteenpohja
Finnkumu Oy, Seppo Bragge
Helen Sähköverkko Oy, Mika Loukkalahti
Netcontrol Oy, Marcus Biström
Oy Elkamo Ab, Jouni Aaltonen
Turku Energia Sähköverkot, Antti Nieminen
VAMP Oy, Juha Hirsimäki
Wapice Oy, Veli-Pekka Salo
VEO Oy, Ari Pätsi
Sähkötutkimuspooli (Adato Energia Oy), Antero Martimo
Pohjanmaan liitto, Johanna Leppänen
Vaasan yliopisto, Kimmo Kauhaniemi