WasaLabs-analyysilaboratoriot

Laboratorioalan yhteistyön kehittämishanke Pohjanmaan alueella

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2015 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pohjanmaan liitto
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan yliopisto
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2015
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ennen hankkeen alkua Vaasan alueella ilmaistiin sekä teollisuudesta että kaupungin organisaatiosta tarve kehittää laboratoriopalveluita Vaasassa. Laboratoriopalveluilla tarkoitettiin erityisesti kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia esimerkiksi ympäristöalan ja energia-alan tarpeisiin. Syy tähän oli se, että osassa laboratoriopalveluita jouduttiin tukeutumaan muualla Suomessa tai ulkomailla toimiviin laboratorioihin.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten em. palveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaisivat alueen sisällä paremmin, eli varmistua siitä, että analyysien tarjonta vastaa paikallisten yritysten tarpeita. Tiedon löytyminen jatkossa varmistettiin perustamalla virtuaalilaboratorio, eli nettisivusto, jossa palvelut ja yhteystiedot löytyvät keskitetysti. Virtuaalilaboratorio löytyy osoitteesta www.vaasalabs.fi.

Uusiutuvan energian prosessien ja tekniikan kehittämisessä Vaasalla on jo merkittävä rooli. Hankkeessa oli tavoitteena vahvistaa tätä entisestään takaamalla, että esimerkiksi lainsäädännön vaatimuksiin energia-alalla pystytään analyysipalveluiden osalta valmistautumaan nopeammin. Yksi tavoite oli myös tiivistää eri laboratorioiden keskinäistä yhteistyötä ja siksi järjestettiin laboratorioalaan liittyviä workshop-päiviä hankkeen puitteissa. Näillä vahvistettiin osaamista ja levitettiin tietoa hankkeen toimijoiden kesken.

 

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tärkein tulos on www.vaasalabs.fi -sivusto eli virtuaalilaboratorio. Sivustolla esitellään hankkeessa mukana olleiden yritysten tai korkeakoulujen tarjoamaa laboratoriotarjontaa ja erityistä huomiota on kiinnitetty analyysien hakuun. Asiakas voi hakea tietoja analyysipalveluista joko menemällä sivustolta jonkun tietyn laboratorion sivuille tai hakemalla sopivaa analyysiä ja sivusto ohjaa asiakkaan sopivan laboratorion sivuille. Virtuaalilaboratoriossa on mukana neljä laboratoriota: polttoainelaboratorio, sisäilmantutkimuslaboratorio, ympäristölaboratorio ja turkislaboratorio. Virtuaalilaboratorion tarkoitus on siis auttaa asiakasta löytämään sopiva palvelu ja palveluntarjoaja mahdollisimman helposti.

Tuloksia olivat myös kolme teemapäivää, joihin osallistui yhteensä 49 ihmistä. Osallistuneista 93 % oli tyytyväisiä aihepiireihin, 97 % oli tyytyväisiä järjestelyihin ja 97 % uskoi hyötyvänsä teemapäivistä työssään. Teemapäivät järjestettiin, jotta laboratorioiden henkilökunnan osaaminen vahvistuisi.
Lisäksi tuloksena saatiin yksi uusi kehitteillä oleva analyysimenetelmä, jota kaksi laboratoriota toteuttaa yhteistyössä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaationa toimi Vaasan yliopisto.

Kumppanit

Hankeen yhteistyökumppanit olivat: Westenergy, Stormossen, Wärtsilä, Fin FurLab, BotniaLab sekä Vaasan Vesi.

Rahoittaja

Hankkeen rahoitti Pohjanmaanliitto.