Windtek -Maatuulipuistojen käyttö- ja huoltoliiketoiminnan sekä pystytyslogistiikkaratkaisuiden kehittäminen A70124

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.05.2015 – | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70124
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.05.2015
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrityksiä tuulipuistorakentamisen eri vaiheiden työtehtäviin, erityisalueena on logistiikka sekä käyttö- ja huoltoliiketoiminnan tarjoamat alihankintamahdollisuudet. Hanke edistää erityyppisten yrityskonsortioiden syntyä, jolloin mahdollisuudet rakentamisen aikaiseen toteutukseen sekä käyttö- ja huoltoliiketoiminnan vaatimuksiin ovat paremmat. Hanke järjestelee myös tuulivoimaloiden valmistajatapaamisia yhteistyön kehittämiseksi.

Vahvistetaan M20 alueen keskittymää myös maatuulivoimarakentamisen osaajana. Hankkeessa tuetaan myös uuden liiketoiminnan syntyä mm. Saksan markkinoiden benchmark -selvityksellä. Alan osaajien ja koulutuksen lisäämistä aktivoidaan alueen oppilaitosyhteistyöllä.

Tulokset

Haastateltu neljää tuulivoimapuiston rakentajaa. Haastattelujen perusteella on laadittu raportti, joka julkaistaan tuulivoimaseminaarissa 14.4.2016.

On tilattu raportti Saksan tuulivoimapuistojen huoltokäytännöistä. Raportti julkaistaan seminaarissa 14.4.2016.

Tuulivoimarakentaminen ja liiketoiminta -seminaari järjestettiin 14.4.2016. Tilaisuudessa julkaistiin raportti ”Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet” sekä raportti ”Tuulivoimaloiden huoltokäytännöt Saksassa”. Tilaisuus oli koko päivän kestävä ja puhujia eri aiheista oli 8 henkilöä.Tilaisuuteen otti osaa n. 50 henkilöä alaan liittyvistä yrityksistä.

24.11.2016

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskityttiin yrityshaastatteluissa saatujen tietojen käsittelyyn raporttia varten. Kerätystä aineistosta syntyi raportti nimeltä ”Maatuulivoimarakentamisen Liiketoimintamahdollisuudet”. Raportista otettiin 300kpl:n painos ja sitä on jaettu seminaarissa ja yrityskäyntien yhteydessä. Raportin havaintojen avulla pyritään kohottamaan tuulivoiman kotimaisuusastetta ja antamaan ”työkaluja” yrityksille jotka haluavat mukaan tuulivoimarakentamiseen.

Keväällä valmistui myös raportti ”Tuulivoimaloiden huoltokäytännöt Saksassa”. Raportti toteutettiin ostopalveluna.

Hankkeeseen liittyvä seminaari järjestettiin 14.4.2016 Porissa SAMK:n auditoriossa. Edellä mainitut raportit esiteltiin tässä tilaisuudessa. Seminaarissa oli yhteensä kahdeksan esitelmää. Tilaisuus oli tarkoitettu lähinnä alan ammattilaisille, mutta oli kaikille avoin. Osallistujia oli runsaat 40 henkilöä.

Vuoden toisella puoliskolla Prizztech toteutti Insta Oy:n kanssa 3D -lyhytfilmien tuottamisen Porin Satama OY:n alueelta (M20 -alue). Animaatiossa tuodaan esille sataman sopivuutta tuulivoimakomponenttien maahantuontiin, varastointiin ja kuljetukseen tuulivoimapuistoihin. Projektipäällikkö Jarmo Viitala osallistui toteutukseen asiantuntijan roolissa. Animaatio toimii myös yhtenä osana Projektin tiedotusta.

Linkki videoon: http://www.prizz.fi/energiavisio2025#.WDarJvITAcx

Lisäksi on osallistuttu erilaisiin tapahtumiin ja tiedotettu hankkeesta, mm. SuomiAreenassa 14.7.2016 TEM:n standillä Porin torilla koko päivän kestäneessä tilaisuudessa.

Yrityshaastatteluista saadun palautteen perusteella selvitimme suomalaisten metalliyritysten kiinnostusta tuulivoimalaitoksenmetallirakenteiden, lähinnä tornien, valmistukseen. Tämä työ jatkuu edelleen.

Lisäksi tutkitaan erään kotimaisen nostoinnovaation käyttökelpoisuutta tuulivoimapuistojen rakentamisessa verrattuna perinteiseen nosturitekniikkaan. Onnistuessaan innovaatio tulisi muuttamaan osan nykyisistä nostokäytännöistä ja mahdollistaisi myös viennin aloittamisen.

Tuulivoimatoimijoiden taholta on tuotu esiin tarve huoltohenkilöstön koulutukseen. Hankkeen puitteissa käynnistettiinkin yhdessä Satakunnan ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Winnovan kanssa yhdessä Rekry-koulutuksen valmistelu. Koulutuksen on suunniteltu alkavan Maaliskuussa 2017.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys