Yhdessä enemmän -maahanmuuttajat osana yhteisöä

Pyrkimys lisätä asuinalueilla kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tiina Miettinen, projektipäällikkö

tiina.miettinen(at)kyt.fi / 050 382 3273

 

Anni Viinikainen, kotoutumissuunnittelija

anni.viinikainen(at)kyt.fi / 050 362 8235

 

Ahmed Taeeb, maahanmuuttajaneuvoja

ahmed.taaeb(at)kyt.fi / 050 339 0109

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Jyväskylän ja Viitasaaren kaupungit
EURA-tunnus: S20885
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen neljä keskeisintä toimenpidettä ovat:

1) Tarjotaan maahanmuuttajille neuvontapalveluita asuinalueille jalkautuen (kuten asukasyhdistykset, kirjastot, kerhot, jne.) samalla digitaalisia palveluja kehittäen. Lisäksi tarjotaan kantasuomalaisille ajankohtaista tietoa muun muassa maahanmuuttajista ja maahanmuutosta neuvovan puhelinlinjan välityksellä.

2) Tehdään lähiökokeiluja, joissa pyritän lisäämään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä vuorovaikutusta ja siten ehkäistään mm. syrjäytymistä (esim. asukasyhdistysten ja järjestöjen aktivoiminen yhteiseen toimintaan, kuten yhteiset tapahtumat, pihajuhlat, kerhotoiminta, asukastapahtumat, jne.).

3) Järjestetään ryhmä- ja yksilömentorointia kuntatyöntekijöiden tueksi, jotka vasta aloittelevat työtä maahanmuuttajien parissa.

4 ) Etsitään kansainvälisiä yhteistyötahoja ja haetaan hyviä käytänteitä Suomen ulkopuolelta, jotka mahdollistavat uusien ja innovatiivistenkin toimintamallien hyödyntämien Keski-Suomessa.

 

Hankkeen tavoitteena on kiertävän maahanmuuttajaneuvontamallin kokeileminen hankekunnissa digitaalisia neuvontapalveluja hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta muun muassa asukasyhteistyöllä ja lähiötyöskentelyllä. Tällä pyritään ehkäisemään muun muassa mahdollisia kantaväestöön syntyviä kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista. Vuorovaikutus kantaväestön kanssa edesauttaa maahanmuuttajia myös verkostojen luomisessa, mikä on usein merkittävä kanava työpaikan löytymiseksi. Hankkeessa koulutuksen avulla tuetaan esimerkiksi päivähoidon, koulujen ja nuorisotyötä tekevien ammattilaisten ammatillista kasvua lisäämällä heidän osaamista ryhmämentoroinnin keinoin. Lisäksi hankkeessa haetaan tietotaidollista osaamista (hyviä käytänteitä) sellaisista maista, joissa kotouttamistyötä on tehty pidempään ja suuremmilla määrillä (kuten Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska). Tässä tavoitteena löytää hyvien käytänteiden lisäksi uusia mahdollisia toimintatapoja, joita ei vielä Suomessa ole osattu hyödyntää eritoten maahanmuuttajien haja-asutusalueelle kotouttamisessa.

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on kiertävän maahanmuuttajaneuvontamallin kokeileminen Jyväskylän eri asuinalueilla sekä Viitasaarella digitaalisia neuvontapalveluja hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa pyritään kasvattamaan kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta muun muassa asukasyhteistyöllä ja lähiötyöskentelyllä. Tällä pyritään ehkäisemään muun muassa mahdollisia kantaväestöön syntyviä kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista. Lisäksi hankkeessa tuetaan koulutuksen avulla esimerkiksi päivähoidon, koulujen ja nuorisotyötä tekevien ammattilaisten ammatillista kasvua lisäämällä heidän osaamista ryhmämentoroinnin keinoin. Hanke myös etsii tietotaidollista osaamista (hyviä käytänteitä) sellaisista maista, joissa kotouttamistyötä on tehty pidempään ja suuremmilla määrillä (esim. Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska). Tässä tavoitteena löytää hyvien käytänteiden lisäksi uusia mahdollisia toimintatapoja, joita ei vielä Suomessa ole osattu hyödyntää eritoten maahanmuuttajien haja-asutusalueelle kotouttamisessa.

Ratkaisun kuvaus

Ratkaisuja hankkeen toimenpiteisiin haetaan muun muassa jalkautuvalla työllä, erilaisin toiminnallisin menetelmin, kuten tapahtumat, pihajuhlat, kerhotoiminta, asukastapahtumat, jne. sekä ryhmämentorointimentelmää käyttäen.

Hyvät käytännöt

Hanke etsii hyviä käytänteitä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien vuorovaikutuksen lisäämiseksi erityisesti asuinalueilla.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys