Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä – YLENNYS

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2018 – 31.12.2019 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Ekokumppanit Oy (päätoteuttaja) – Mari Tolppa, Kirsi Viertola

Suomen ympäristöopisto SYKLI – Minna Myllykoski, Niina Rossi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S21257
Toteuttajaorganisaatio: Ekokumppanit Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

YLENNYS-hankkeen tavoitteena on helpottaa ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä ja tapahtumissa. Yksittäisen pk-yrityksen ympäristövaikutukset voivat tuntua pieneltä, mutta yhteenlaskettu vaikutus on suuri. Tapahtumat viestivät omalla ympäristötyöllään kävijöille ympäristön ja kestävän kehityksen merkityksestä. Auttamalla yrityksiä ja tapahtumanjärjestäjiä rakentamaan ympäristöjärjestelmä, voidaan vähentää niiden toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto hyödyttää paitsi ympäristöä, myös yritystä itseään. Ympäristöjärjestelmien tunnettuja hyötyjä ovat mm. kilpailukyvyn parantuminen, kustannussäästöt ja sidosryhmien tyytyväisyys.

Hankkeeseen osallistuville organisaatioille tarjotaan koulutusta ja neuvontaa ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi. Lisäksi järjestetään muita yhteisiä tilaisuuksia ja tuetaan osallistujien verkostoitumista.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

  • Suomen ympäristöopisto SYKLIn järjestämät koulutukset
  • Neuvontakäynnit
  • SYKLIn kouluttajan vierailu yrityksessä/tapahtumanjärjestäjän luona
  • Asiantuntija-apu
  • Muut tilaisuudet

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Johtaa hanketta, etsii yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita, kilpailuttaa, tekee hankintapäätökset, neuvoo yrityksiä ja tapahtumia ympäristöjärjestelmän rakentamisessa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Päätoteuttaja Ekokumppanit Oy vastaa hankkeen etenemisestä ja koordinoinnista. Osatoteuttaja Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää koulutukset.

Rahoittaja

Neuvoo ja ohjaa hankehallinnossa.

Ohjausryhma

Ensimmäinen kokoontuminen tulossa 30.8.2018