YTY-yhteisöllisyydellä ja osallisuuudellatyöhyvinvointia ja tuottavuutta

Sote-alan pk-yritysten toimintakulttuurin uudistaminen ja kehittäminen.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2018 – 31.05.2020 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen projektitiimiin kuuluvat projektipäällikkö Tarja Tittonen, projektikoordinaattori Pirja Fagerlund sekä asiantuntijat Timo Nevalainen ja Vesa Joutsen.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21355
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.08.2018
Lopetuspäivä: 31.05.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

YTY- yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa uudistetaan ja kehitetään sote-alan pk-yritysten toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on osallistaa ja sitouttaa työntekijät oman työn kehittämiseen. Toimintamallissa keskeistä on lähiesimiehen ohjauksellinen ja valmentava ote, työntekijöiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen ja oman työn kehittäminen. Hankkeessa testataan osallistavia menetelmiä sekä itseohjautuvuuden ja tiimioppimisen eri muotoja yhteistoiminnallisesti eri yritysten kesken.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet:
Kirsi Heikkilä-Tammi, Lea Yli-Koivisto, Niina Koskela ja Pirkko Kivinen.