Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Tuloskortti?

Tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien ammattilaisten avuksi keväällä 2014 luotu työkalu. Se on tarkoitettu hankkeiden viestintään tulosten, ratkaisujen, oppien ja hyvien käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi hankkeiden toteuttajille, rahoittajille ja sidosryhmille. Tuloskortti on hankekohtainen ja sitä päivitetään hankkeen edetessä.

Mikä on sähköinen Tuloskorttialusta?

Tuloskorttialustasta www.nnn.com löytyvät Länsi-Suomen hankkeiden Tuloskortit. Tuloskortit päivittyvät alustaan. Alusta ja sen asiasanahaku ovat kätevä tapa löytää yhteistyökumppaneita, osaamista ja valmiita käytäntöjä.

Kenelle Tuloskortti on tarkoitettu?

Tuloskortti on tarkoitettu kaikille rakennerahastohankkeiden parissa toimiville. Sitä voivat hyödyntää niin hankeprojektipäälliköt kuin hankeorganisaatiot sekä rahoittajat hankkeiden eri vaiheissa (suunnittelu, toteutus, tulosten jalkauttaminen).

Korvaako Tuloskortti virallisen raportoinnin?

Ei korvaa. Tuloskortti enemmänkin täydentää virallista raportointia tuomalla esiin hankkeiden tuloksia ymmärrettävämmässä muodossa ja omaehtoisia mittareita hyödyntäen.

Kuka vastaa Tuloskortin päivittämisestä?

Hankkeiden projektipäälliköt päivittävät Tuloskortteja sitä mukaa kun hankkeessa saadaan aikaan tuloksia yhdessä rahoittajan opastuksella.

Kuinka usein Tuloskorttia tulisi päivittää?

Mitään tiettyä päivitysväliä ei ole määritelty. Tuloskorttiin sijoitetaan perustiedot hankkeen aloittamisen yhteydessä. Niitä päivitetään sitä mukaan kun asiat
edistyvät. Esimerkiksi ohjausryhmien tapaamiset saattavat olla hyviä hetkiä. Rahoittajat ja muut sidosryhmät (kuten ohjausryhmät) pääsevät tarkastelemaan hankkeen edistymistä käytännössä Tuloskorttien ja sähköisen Tuloskorttialustan kautta.

Miten projektipäällikkö voi hyödyntää Tuloskorttia?

Projektipäälliköt tunnistavat Tuloskortin avulla oleelliset tulokset, hankkeiden hyödyt sekä hiljainen tieto, joka usein jää virallisen hankeraportoinnin taakse piiloon. Projektipäälliköt voivat hyödyntää Tuloskorttia esimerkiksi suunnittelun ja projektin johtamisen työkaluna, sekä viestinnän välineenä muille hankkeen sidosryhmille (mm. rahoittajat, oma hankeorganisaatio).

Miten rahoittaja voi hyödyntää Tuloskorttia?

Tuloskortti auttaa ohjamaan hanketta ja välttämään karikot. Rahoittajat pääsevät tarkastelemaan hankkeiden etenemistä Tuloskorttialustan kautta. Lisäksi he voivat hyödyntää alustan asiasanahakua rahoituspäätösten tukena tulevaisuudessa nähdessään mitä hankkeita haettavista aiheista on jo toteutettu. Näin vältetään päällekkäinen ja turha työ.

Miten ohjausryhmien jäsenet voivat hyödyntää Tuloskorttia?

Ohjausryhmille Tuloskortit tarjoavat oivan ohjauksen työkalun. Päätökset, toimenpide-ehdotukset ja niiden käytännön toteutukset kirjautuvat Tuloskortteihin ja ovat helposti luettavissa Tuloskorttialustasta.

Mistä saan lisätietoa?

Lisätietoa löydätte verkkosivuilta www.nnn.com Käytännön asioissa voitte olla yhteydessä myös ELY-keskuksen vastuuhenkilöön Jouni Kytösaareen, jouni.kytosaari@ely-keskus.fi, p. 0295 028 582.